Στην υγεία σας...

17.12.08

- Πρέπει να με πείραξε το ποτό . Τι ήταν ;

- Μπόμπα...