Το γελαστό παιδί στη γειτονιά των αγγέλων

9.12.08
Δεν θα είναι μόνος του εκεί...

Είναι και ο Μιχάλης και πολλοί άλλοι..

"Ανάθεμα την ώρα , κατάρα τη στιγμή...

Σκοτώσαν οι φασίστες το γελαστό παιδί..."

"
Γιατί όλους τους εχθρούς μας
θα ξέκανες εσύ
δόξα τιμή στ' αξέχαστο
το γελαστό παιδί"