Το προξενείο μας στο Βερολίνο υπό κατάληψη

8.12.08