Mε δημόσιο χρήμα πληρώνονται οι δικηγόροι των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του Βατοπαιδίου σύμφωνα με βουλευτες του ΠΑΣΟΚ...

23.12.08


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η Για τον κ. Υπουργό Οικονομικών


ΘΕΜΑ: Με την ανοχή της Κυβέρνησης Καραμανλή, το Ελληνικό Δημόσιο φέρεται μέσω της ΚΕΔ να καλύπτει τα έξοδα υπεράσπισης των διορισμένων από την Κυβέρνηση στελεχών της Διοίκησης και υπηρεσιακών λειτουργών, που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΚΕΔ ΑΕ, εποπτευόμενη από το Υπουργείο σας, καλύπτει με δημόσιο ουσιαστικά χρήμα, τα έξοδα εξωτερικών δικηγόρων για την υπεράσπιση των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο Βατοπεδίου και διορισμένα από την Κυβέρνηση Καραμανλή στελέχη της Διοίκησης της ΚΕΔ καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων.
Ουσιαστικά και εφόσον, η καταγγελία αυτή αληθεύει, το Ελληνικό Δημόσιο που ζημιώθηκε από το Κυβερνητικό αυτό σκάνδαλο, χρηματοδοτεί, από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου, τα έξοδα υπεράσπισης μέρους των προσώπων που ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη ως πιθανόν ποινικά υπεύθυνοι για το σκάνδαλο αυτό!

Επειδή, η πληροφορία αυτή έρχεται σε συνέχεια της παρελκυστικής στάσης της Κυβέρνησης στο θέμα του ανοίγματος των λογαριασμών, μια στάση που ισοδυναμεί με αντιθεσμική παρεμπόδιση της διαλεύκανσης του σκανδάλου.

Επειδή, η Κυβέρνησή σας εμφανίζεται όχι μόνο να συγκαλύπτει, αλλά και να παρέχει ανεξήγητη «προστασία» στους εμπλεκόμενους ακόμα και σήμερα, αρνούμενη να θίξει τα συμφέροντά τους. Και αυτό διότι η άρνησή της να ανακαλέσει τις επίμαχες και ισχύουσες μέχρι σήμερα αποφάσεις Υπουργών της, βάσει των οποίων ανατράπηκε η δρομολογημένη από το 2003 επίλυση του ιδιοκτησιακού των περιοχών της Βιστωνίδας υπέρ του Δημοσίου (με την αποδοχή νέας γνωμοδότησης της 26/2004, που επαναφέρει το περιεχόμενο των προηγουμένων και βρίσκεται ακόμα σε ισχύ!) και κατόπιν υλοποιήθηκαν οι παράνομες ανταλλαγές, έχει ως συνέπεια την μη ακύρωση των συμβολαίων και την συνέχιση των εργασιών ανοικοδόμησης των δημοσίων ακινήτων που παρανόμως εκχωρήθηκαν δια των ανταλλαγών στη Μονή Βατοπεδίου.

Επειδή, το ερωτώμενο Υπουργείο έχει ήδη προχωρήσει, μέσω της εποπτευόμενης από αυτό κατά τόπον αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας σε συμφωνίες για τη μίσθωση τριών ακινήτων με φερόμενες ως αδιαφανείς διαδικασίες, από τον Όμιλο Πάπιστα για την μετεγκατάσταση τριών οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, της ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) και δύο Δ.Ο.Υ. στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίης

Επειδή, συνιστά θέατρο παραλόγου, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της Δικαιοσύνης, να διερευνά ευθύνες συγκεκριμένων στελεχών της Διοίκησης της ΚΕΔ και υπηρεσιακών παραγόντων στο σκάνδαλο του Βατοπεδίου και την ίδια στιγμή το ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω της ΚΕΔ να χρηματοδοτεί τα πρόσωπα αυτά, καλύπτοντας τα έξοδα εξωτερικών δικηγόρων που προσελήφθησαν για την υπεράσπισή τους κατά την εισαγγελική διαδικασία διερεύνησης του ίδιου σκανδάλου.


Καλείσθε:

o Να ενημερώσετε την Ελληνική Βουλή κατά πόσο και με εντολή ποιου η ΚΕΔ ΑΕ που εποπτεύεται από το ερωτώμενο Υπουργείο καλύπτει τα έξοδα εξωτερικών δικηγόρων που προσελήφθησαν για την υπεράσπιση διορισμένων από την Κυβέρνησή σας στελεχών της Διοίκησης και λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων, εμπλεκόμενων στο Κυβερνητικό σκάνδαλο του Βατοπεδίου.
o Να αιτιολογήσετε στον Ελληνικό Λαό αυτή την απόφαση της ΚΕΔ, δεδομένης της εντύπωσης που δημιουργείται, εφόσον αληθεύει η παραπάνω, ότι η Κυβέρνησή σας μεριμνά για την «προστασία» των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο, ωσάν να ανταποδίδει σε αυτούς τα δέοντα για τις υπηρεσίες τους.
o Να τοποθετηθείτε συνολικά, επί της ουσίας και εγκαταλείποντας την προσβλητική για την Βουλή πρακτική των προσχηματικών απαντήσεων:

 για την «εύνοια» που επιδεικνύουν εποπτευόμενες από το Υπουργείο σας υπηρεσίες στον Όμιλο Πάπιστα, ιδιοκτησία κατά 30% των Κυπριακών εταιρειών αφανών μετόχων που ελέγχονται από την Μονή Βατοπεδίου.

 Για την ανεξήγητη καθυστέρηση παρέμβασης των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών που εποπτεύονται από το Υπουργείο σας στα οικονομικά των φυσικών και νομικών προσώπων που συνδέονται με το σκάνδαλο Βατοπεδίου.

 Αλλά και για τη συνεχιζόμενη άρνησή σας, παρά τα αλλεπάλληλα αιτήματα της αντιπολίτευσης, να ανακαλέσετε την από 7/6/2004 απόφαση του τότε Υφυπουργού Οικονομικών κ.Δούκα με την οποία έγινε αποδοχή ΝΕΑΣ γνωμοδότησης, πέραν αυτών που είχαν αναπεμφθεί ήδη από το 2003, της υπ’αριθμ. 26/2004 γνωμοδότησης, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην πρόσφατη ανακλητική απόφασή σας και ως εκ τούτου το περιεχόμενό της εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, περιορίζοντας το Ελληνικό Δημόσιο στις δίκαιες διεκδικήσεις του σε σχέση με τις παράνομες ανταλλαγές.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης
Γρηγόρης Νιώτης
Μάρκος Μπόλαρης
Γιάννης Δριβελέγκας
Γιώργος Παπαγεωργίου
Γιώργος Πεταλωτής
Θεοδώρα Τζάκρη
Χρύσα Αράπογλου
Χρήστος Αηδόνης
Δημήτρης Τσιρώνης
Μιχάλης Τιμοσίδης
Γιώργος Ντόλιος
Γιάννης Αμοιρίδης
Μιχάλης Κατρίνης
Θάνος Μωραίτης