Οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη μοριοδότηση και τον ΑΣΕΠ

26.10.09

taxalia.blogspot.com

H σημαντικότερη ρύθμιση των τελευταίων ετών για τη δημόσια διοίκηση, εξαγγέλθηκε σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο: η κατάργηση της προσαύξησης κατά 50%, που είχαν οι συμβασιούχοι του δημοσίου, όταν υπέβαλλαν αίτηση για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Μέχρι πρόσφατα οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage του Δημοσίου, που συμμετείχαν σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την πλήρωση μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, «επιδοτούνταν» με 50% επιπλέον μόρια στο κριτήριο της εμπειρίας, λόγω της συμμετοχής τους στα συγκεκριμένα προγράμματα.

Η προσαύξηση αυτή ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της αναξιοκρατίας.

Όσοι είχαν "μπάρμπα στην Κορώνη", έμπαιναν ..αθόρυβα, χωρίς διαγωνισμό, σε κάποια θέση και στη συνέχεια, όταν προκηρρυσσόταν κανονικά η θέση ξεκινούσαν με...

...το σημαντικότατο πλεονέκτημα του 50% της προσαύξησης των μορίων προϋπηρεσίας, καταδικάζοντας τους υπόλοιπους, σε άσκοπο τρέξιμο για τη συμπλήρωση χαρτιών.
Επίσης, σύμφωνα με την κυβέρνηση, καταργείται η προφορική συνέντευξη στους διαγωνισμούς, αναβαθμίζεται η αξία των τίτλων σπουδών, δηλαδή, ο βαθμός πτυχίου, θα δίνει πλέον τα περισσότερα μόρια και τέλoς εντάσσονται και όλες οι ΔΕΚΟ στη διαδικασία του ΑΣΕΠ.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, ζήτησε από το ΑΣΕΠ, να σταματήσει μέχρι τέλος Νοεμβρίου όλες τις διαδικασίες για ποσλήψεις στο δημόσιο, με σκοπό, οι νέες προσλήψεις, να γίνονται με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Έτσι, θα καθυστερήσει η πρόσληψη των 1.727 νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, στο χώρο της υγείας (προκήρυξη 7Κ/2009)

Κοινοποιήστε το στο Facebook