Καταργείται η βάση του 10

18.11.09

Παρελθόν φαίνεται ότι θα αποτελέσει μια εκ των πλέον αναποτελεσματικών εκπαιδευτικών ρυθμίσεων των τελευταίων ετών , η βάση του 10.

Η βάση του 10 θα ήταν το ιδανικό μέτρο για να προστατέψει την ποιότητα των ΤΕΙ και των ΑΕΙ σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο θα έβγαινε από μια μακρά περίοδο ριζικών τομών και μεταρρυθμίσεων

Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όμως που παρέμεινε στάσιμο , η βάση του 10 αποτέλεσε μια χαζή ρύθμιση που οδήγησε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα στον μαρασμό.

Η απόφαση της Άννας Διαμαντοπούλου είναι φυσικά σωστή αλλά από μόνη της δεν μπορεί να επιφέρει καμία σημαντική αλλαγή στην ήδη ταλαιπωρημένη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Παιδεία.

Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να...

...ξεκινήσουν από την πρώτη τάξη του Δημοτικού κι όχι από την Γ' Λυκείου . Δεν μπορείς να απαιτείς από έναν μαθητή που έχει φοιτήσει 11 χρόνια σε συγκεκριμένες συνθήκες , να προσαρμοστεί ξαφνικά σε μια "καινούρια" Γ' Λυκείου . Είναι άδικο.

Λύσεις υπάρχουν , προτάσεις υπάρχουν . Αλλά και λεφτά υπάρχουν...

Αρκεί να μην ξοδεύονται , αρκεί να μην πηγαίνουν στους "γνωστούς-αγνωστούς".

Το πρόβλημα με την Παιδεία στην Ελλάδα δεν είναι υλικοτεχνικό . Είναι ένα βαθύ πρόβλημα νοοτροπίας και αντίληψης περί Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας.

Δημόσια Δωρεάν Παιδεία δεν σημαίνει ότι τα σχολεία είναι τσιφλίκια των καθηγητών και των διευθυντών.

Η Δημόσια Δωρεάν Παιδεία οφείλει να είναι ο μεγάλος παιδαγωγός που μεγαλώνει σωστά τα παιδιά όλων των κατοίκων αυτής της χώρας.

Ζητάμε μια Παιδεία της γνώσης και του προβληματισμού και όχι μια Παιδεία της ημιμάθειας και της στείρας αποστήθισης....

Τολμήστε . Αλλάξτε . Δημιουργείστε .

Κοινοποιήστε το στο Facebook