«Ψαλίδι» σε αποδοχές και επιδόματα των βουλευτών

11.2.10

Μέτρα για την περαιτέρω περιστολή των δαπανών του προϋπολογισμού της Βουλής ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σώματος Φίλιππος Πετσάλνικος, ξεκινώντας από τη μείωση κατά 10% των εξόδων παράστασης του ιδίου.

Για τους βουλευτές θα ισχύσει και για το 2010 η μείωση της αποζημίωσης κατά 5% (μείωση 390 ευρώ το μήνα).

Επιπλέον μειώνονται κατά 10% τα επιδόματα των βουλευτών για οργάνωση του γραφείου και έξοδα κίνησης, ενώ μειώνεται κατά 15% η αποζημίωση για συμμετοχή στις Επιτροπές της Βουλής.

Από τα μέτρα αυτά η μείωση συνολικά των μηνιαίων αποδοχών των βουλευτών υπολογίζεται περί τα 800 ευρώ και για τον πρόεδρο της Βουλής περί τα 1.030 ευρώ μηνιαίως.

Από τα μέτρα αυτά υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν 3,3 εκατ. ευρώ για το 2010.

Σε ό,τι αφορά στους...

...υπαλλήλους της Βουλής, αναστέλλεται, όπως και για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, η χορήγηση αύξησης σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια, καθώς και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων που τυχόν προβλεπόταν.

Μειώνονται, όπως και για τους άλλους υπαλλήλους του Δημοσίου, κατά 10% τα επιδόματα που είναι κοινά για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου (π.χ. προσωπικής διαφοράς, θέσης κ.λπ.).

Επίσης μειώνεται κατά 10% τα επιδόματα υπερωριακής εργασίας και κίνησης, όπως και κατά 10% το επίδομα έκτακτης αποζημίωσης όταν αυτό αντιστοιχεί μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ ανά μήνα και κατά 15% όταν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ το μήνα.

Από την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα εξοικονομηθούν περί τα 6 εκατομμύρια ευρώ το 2010.

Με τις μειώσεις αυτές των μικτών αποδοχών, η συμβολή των υπαλλήλων της Βουλής στη μείωση των δαπανών κυμαίνεται, κατ' άτομο, από 155-350 ευρώ μηνιαίως.

Κοινοποιήστε το στο Facebook