Παράνομη η πώληση του ΟΤΕ στη Deutsche Telekom;

9.3.10

Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό φαίνεται πως θα βάλει η απάντηση του επιτρόπου Μπαρνιέ στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή για την πώληση του ΟΤΕ στους Γερμανούς της Deutsche Telekom.

Σας παραθέτουμε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Σεισμό αναμένεται να προκαλέσει η απάντηση του Επιτρόπου κ.Μισέλ Μπαρνιέ στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν.Χουντή σχετικά με την πώληση του ΟΤΕ στην γερμανική Deutsche Telekom (DT), της οποία τον έλεγχο έχει το γερμανικό δημόσιο.

Ο Γάλλος Επίτροπος, αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς, αποκαλύπτει ότι η Ευρ. Επιτροπή στις 22 Οκτωβρίου 2009 έχει ξεκινήσει επίσημη διαδικασία παράβασης εναντίον της Ελλάδας επειδή κατά την πώληση του ΟΤΕ στην DT δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά οι διατάξεις της οδηγίας 2004/25 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων.

Η απάντηση αυτή, όχι μόνο ματαιώνει την προσπάθεια της DT να εξαγοράσει επιπλέον μετοχές που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο αλλά θέτει επιτακτικά το θέμα της επανεξέτασης της πώλησης του ΟΤΕ ή την εκ των υστέρων αποζημίωση των «μικρομετόχων», η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων είναι τα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ν.Χουντής, στην ερώτηση του τόνιζε: «Κατά τη διαδικασία ακρόασης των υποψηφίων Επιτρόπων, ο κ. Μπαρνιέ απαντώντας σε ερώτησή μου σχετικά με καταγγελίες ότι αγνοήθηκαν τα δικαιώματα των...

...μειοψηφούντων μετόχων κατά την πώληση του ΟΤΕ στην DT δεσμεύτηκε πως το θέμα θα επανεξεταστεί και θα φροντίσει ώστε να εφαρμοστεί σωστά η κοινοτική νομοθεσία. Η μη υποβολή δημόσιας προσφοράς κατά την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του ΟΤΕ στην DT, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον νόμο 3461/2006 (ΦΕΚ106, 30.5.2006), έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/25/EK, με συνέπεια την καταπάτηση των δικαιωμάτων των μειοψηφούντων μετόχων του ΟΤΕ δηλαδή 108.000 φυσικών προσώπων, 4.000 νομικών προσώπων μεταξύ των οποίων και ασφαλιστικών ταμείων εργαζομένων, τα οποία απώλεσαν τεράστια ποσά.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι α) ήδη ο Σύλλογος Μετόχων Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει καταγγείλει την μη υποβολή δημόσιας προσφοράς προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, β) ότι κορυφαία στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, ως αντιπολίτευση, είχαν καταγγείλει το Ν.3461/2006 και την παρανομία που διαπράττονταν εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων και των υπόλοιπων μικρομετόχων του ΟΤΕ και γ) ότι έχουν ήδη παρέλθει 18μήνες από την πώληση του ΟΤΕ στην DT χωρίς οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχουν προβεί σε κάποια ουσιαστική ενέργεια, ερωτάται η Επιτροπή: Μπορεί να διερευνήσει εάν η σημερινή κυβέρνηση προτίθεται να επανεξετάσει την πώληση του ΟΤΕ από την πλευρά τουλάχιστον της προστασίας των μικρομετόχων όπως είχε υποσχεθεί; Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει για την άρση της παραβίασης του πνεύματος και του γράμματος της οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς και την κατάργηση του άρθρου 8 παρ. ζ του νόμου 3461/2006;»

Στην απάντησή του ο κ.Μπαρνιέ, εξ’ονόματος της Ευρ. Επιτροπής αναφέρει:

«Κατόπιν της καταγγελίας από τον Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών, η οποία αφορά την απόκτηση του ελέγχου του ΟΤΕ, η Επιτροπή απέστειλε επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ημερομηνία 22 Οκτωβρίου 2009, και ζήτησε να αποσαφηνιστεί, μεταξύ άλλων, γιατί στην περίπτωση της απόκτησης μετοχών του OTE από την DT δεν ενεργοποιήθηκε η υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς, καθώς και πώς έχει εξασφαλιστεί η προστασία των συμφερόντων των μειοψηφούντων μετόχων. Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη λάβει απάντηση.

Από την προκαταρκτική εξέταση της Επιτροπής φαίνεται ότι δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά οι διατάξεις της οδηγίας σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, και ιδίως οι διατάξεις που αφορούν την υποχρεωτική προσφορά, την προστασία των μειοψηφούντων μετόχων και την ισότιμη μεταχείριση των μετόχων. Συν τοις άλλοις, η δυνατότητα των κρατών μελών να παρεκκλίνουν από τις εν λόγω διατάξεις έχει ερμηνευθεί κατά τρόπο πολύ διασταλτικό.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί τα θέματα αυτά και δεν θα παραλείψει να δώσει συνέχεια τους προσεχείς μήνες.»

Με αφορμή την απάντηση, ο Νίκος Χουντής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Επιτέλους μετά από χρόνια αγώνα στην ευρωβουλή να αποδείξουμε ότι η πώληση του ΟΤΕ είχε γίνει με κραυγαλέα παράνομο τρόπο σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων και χιλιάδων μικρομετόχων του ΟΤΕ, αποκαλύπτεται η μεθόδευση με την οποία διευκολύνθηκε η DT να αγοράσει πολύ φθηνα τις μετοχές του ΟΤΕ σε βάρος των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων και σε βάρος χιλιάδων μικρομετόχων του ΟΤΕ. Όπως προκύπτει από την απάντηση του κ. Μπαρνιέ η ελληνική κυβέρνηση από τις 22 Οκτωβρίου, -για τέσσερις τουλάχιστον μήνες- όχι μόνο κρατάει κρυφό το γεγονός της επιστολής της Επιτροπής αλλά μέχρι χθες ενθάρρυνε τους γερμανούς να ζητούν επιπλέον μετοχές από αυτές που κατέχει το ελλληνικό δημόσιο προκειμένου να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο του ΟΤΕ και των θυγατρικών του. Καλούμε την κυβέρνηση, που ως αντιπολίτευση μέσα στην Βουλή, με δηλώσεις του τότε κοινοβουλευτικού εκπροσώπου κ.Βενιζέλου και του εκπροσώπου τύπου και νυν Υπουρού Οικονομικών κ.Παπακωνσταντίνου, ζητούσε την «ακύρωση» της συμφωνίας ελληνικού δημοσίου με την DT ως αντιβαίνουσα στην κοινοτική νομοθεσία, να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να ακυρώσει τη συμφωνία πώλησης του ΟΤΕ που έγινε με βάση το Ν.3461/2006 που παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία.»


Κοινοποιήστε το στο Facebook