Αντιμνημονιακοί μύθοι, πλίνθοι και κέραμοι, ατάκτως ερριμμένοι

7.3.11

Το χθεσινό κείμενο του Πάσχου Μανδραβέλη στην Καθημερινή της Κυριακής θα πρέπει να τοιχοκολληθεί επειγόντως σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Διαβάστε το εδώ.