Ανακοίνωση ΥΠΕΞ σχετικά με πρόθεση συμμετοχής Ελλήνων πολιτών σε στολίσκο που θα επιχειρήσει να διασπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας

23.6.11

Στις 31 Μαΐου 2010 ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις ανέκοψαν την πορεία στολίσκου ο οποίος προσπάθησε να διασπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Εν όψει της νέας προσπάθειας για διάσπαση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα θα πρέπει να διοχετεύεται μέσω των επίσημων διαύλων και ζήτησε από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού και ιδίως αυτών που έχουν πρόσβαση στη Μεσόγειο να αποθαρρύνουν τη διεξαγωγή τέτοιων επιχειρήσεων, που ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης της βίας.

Οι θέσεις της Ελλάδας για την ανάγκη άρσης του αποκλεισμού της Γάζας και τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή είναι γνωστές. Εξίσου γνωστή είναι η θέση αρχής της Ελλάδας για την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου και την αποφυγή χρήσης βίας. Τις θέσεις αυτές τις έχουμε καταστήσει σαφείς σε όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τη δεδηλωμένη πρόθεση της ισραηλινής...


....κυβέρνησης να μην επιτρέψει την προσέγγιση πλωτών μέσων στις ακτές της Γάζας, τους άμεσους κινδύνους για την ανθρώπινη ζωή και ασφάλεια που συνεπάγεται η συμμετοχή στο εν λόγω εγχείρημα, ιδίως υπό το φως των περυσινών γεγονότων, προτρέπει τους έλληνες πολίτες καθώς και τα πλοία και τα πλωτά μέσα ελληνικού νηολογίου να μη συμμετάσχουν στο νέο στολίσκο με προορισμό το λιμένα της Γάζας.

Η χάραξη και άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας είναι ευθύνη της Κυβέρνησης, με γνώμονα την προώθηση των συμφερόντων της Ελλάδας. Σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, οφείλουν όλοι να επιδεικνύουν αντίστοιχη υπευθυνότητα ή να αναλάβουν πλήρως την ευθύνη των πράξεών τους.

Η σχεδιαζόμενη επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει την ουσία του ανθρωπιστικού προβλήματος στη Γάζα. Ελλάδα και Κύπρος έχουν κάνει στο παρελθόν συγκεκριμένες προτάσεις προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των ανθρωπιστικών αναγκών των κατοίκων της Γάζας. Οι δυνατότητες υλοποίησης των προτάσεων αυτών συζητήθηκαν και στην πρόσφατη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χώρων στη Λευκωσία. Τελικός σκοπός παραμένει η πλήρης άρση του αποκλεισμού της Γάζας.

Η Ελλάδα στηρίζει ενεργά την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών που αποτελεί τη μόνη οδό για συνολική και βιώσιμη επίλυση του Παλαιστινιακού.