Ο "Θεός της Ελλάδος"

25.6.11

«Να το πάρωμεν απόφασιν ότι δεν υπάρχει, δεν υπήρξε ποτέ, “Θεός της Ελλάδος”. Ενας είναι ο Θεός δι΄ όλα τα έθνη. Η φρόνησις, η διορατικότης, η προορατικότης, η επαφή με την πραγματικότητα. Ιδού τι θα μας βοηθήση θετικά να επανορθώσωμεν ό,τι είναι επανορθώσιμον»

Την παραπάνω φράση του Ελευθέριου Βενιζέλου θυμήθηκε φίλος αναγνώστης με αφορμή αυτήν εδώ τη φράση του Ευάγγελου Βενιζέλου.


Προδότης κι ο Ελ.Βενιζέλος;