18.629,84 ευρώ για υπερωρίες των υπαλλήλων του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά

10.7.11

Το ποσό αφορά μονάχα τις υπερωρίες για τον μήνα Δεκέμβριο, δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.

Στον ίδιο οργανισμό, συστάθηκε "EΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ MICROSOFT OFFICE 2007 BASIC" αποτελούμενη από 3 μέλη. Το έγγραφο εδώ.

Συναντάμε επίσης πλήθος εγγράφων όπως εδώ με αμοιβές για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά εποπτεύεται από το Υπ.Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Μιχάλη;