Ποίοι και πόσοι αστυνομικοί προστατεύουν και ποιους;

30.11.11

Προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη


Κύριε Υπουργέ,
Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ. 141/1991 άρθρο 156 και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 84/2011 καθορίζονται τα ζητήματα συνοδείας ασφαλείας και τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται υποχρεωτικά.
Κατά το παρελθόν από την ηγεσία του Υπουργείου είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει περιορισμός των αστυνομικών που διατίθενται για προστασία προσώπων, καθώς για πολλά από αυτά εξέλιπε ο λόγος φύλαξης. Γι’ αυτό το λόγο είχε εξαγγελθεί από τον κ. Χρυσοχοϊδη γενική απογραφή του αστυνομικού προσωπικού, ώστε να είναι γνωστό πού βρίσκεται κάθε αστυνομικός, ο οποίος κοστίζει στο ελληνικό Δημόσιο περίπου 50.000 ευρώ τον χρόνο.
Πράγματι, στο 1ο τμήμα...

...Πολιτικών Προσώπων της Υπηρεσίας Προστασίας Επισήμων έχει εφαρμοσθεί ο νόμος που ορίζει σε ποια πρόσωπα παρέχονται υποχρεωτικά συνοδείες ασφαλείας και επέστρεψαν στα καθήκοντα αστυνόμευσης αστυνομικοί που ήταν στην ασφάλεια προσώπων.
Ωστόσο, έχει παράλληλα δημιουργηθεί ένα νέο τμήμα, το 6ο τμήμα Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας για τη φύλαξη προσώπων, όπως δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, δικαστικών, πρώην πολιτικών, όπου αποσπάστηκαν οι αστυνομικοί που ήταν στο 1ο τμήμα πολιτικών προσώπων, δίνοντας την εντύπωση ότι δεν προέκυψε η «εξοικονόμηση» του ανθρώπινου δυναμικού, που αναμένετο.  
Επειδή τα φαινόμενα εγκληματικότητας βαίνουν αυξητικά και οι αστυνομικές δυνάμεις οφείλουν να είναι δίπλα στους φορολογούμενοι πολίτες,
Επειδή η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας δεν επιτρέπει αύξηση του λειτουργικού κόστους των κρατικών υπηρεσιών και άρα μια ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων είναι επιτακτική ανάγκη,
Ερωτάσθε:
·         Πόσοι αστυνομικοί συνολικά που υπηρετούσαν στην προστασία προσώπων έχουν επιστρέψει στα καθήκοντα αστυνόμευσης;
·         Πόσοι αστυνομικοί έχουν διατεθεί για συνοδεία ασφαλείας σε πρόσωπα, τα οποία δεν κατονομάζονται ρητά στα ως άνω Προεδρικά Διατάγματα και «για τα οποία συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ασφαλείας» και πόσα είναι τα πρόσωπα αυτά;
24 Νοεμβρίου 2011                                                       Ο Βουλευτής
 
 Συμεών Κεδίκογλου