Προκλητική αύξηση των αποδοχών των έμμισθων δικηγόρων δημοσίου

8.3.12

Κατά 10-15% αυξάνονται, σε βάθος χρόνου τριετίας (σταδιακά), οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων του Δημοσίου κ.λπ., ενώ πολύ περισσότερο αυξάνονται οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων των ανεξάρτητων Αρχών.

Ειδικότερα, με απόφαση (28.2.2012) του υπουργού Δικαιοσύνης Μιλτ. Παπαϊωάννου, του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Ρόβλια και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φιλ. Σαχινίδη αυξάνονται κατά 10-15% οι αποδοχές των...


...δικηγόρων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρώτου και δεύτερου βαθμού) και του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την επίμαχη απόφαση, οι αποδοχές (βασικός μισθός) των εμμίσθων δικηγόρων οι οποίοι μπορούν να παρασταθούν στο Πρωτοδικείο ανέρχονται στα 1.250 ευρώ, των εμμίσθων δικηγόρων οι οποίοι μπορούν να παρασταθούν στο Εφετείο στα 1.652 ευρώ και των δικηγόρων οι οποίοι μπορούν να παρασταθούν στα τρία μεγάλα δικαστήρια της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας, 'Αρειο Πάγο και Ελεγκτικό Συνέδριο) στα 1.906 ευρώ.

Παράλληλα, επανέρχεται το χρονοεπίδομα 2% επί του βασικού μισθού για κάθε δύο χρόνια δικηγορίας από την ημερομηνία εγγραφής στα μητρώα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Να σημειωθεί ότι προ επταετίας (2004) είχε σταματήσει η χορήγηση του χρονοεπιδόματος στους δικηγόρους του Δημοσίου κ.λπ.

Επίσης, οι έμμισθοι δικηγόροι θα λαμβάνουν το επίδομα οικογενειακής παροχής (τέκνων), όπως και τα δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα), καθώς και το επίδομα αδείας (τα τρία τελευταία όχι πλήρη, αλλά με τις σχετικές περικοπές).

Ακόμη, όσοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου νομικής υπηρεσίας θα λαμβάνουν επίδομα 250 ευρώ, ενώ όσοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου διεύθυνσης νομικής υπηρεσίας θα λαμβάνουν επίδομα 400 ευρώ.

Περισσότερα γι'αυτήν την προκλητική απόφαση στην Καθημερινή εδώ.