Τι ώρα θα παραιτηθούν οι γαλάζιοι υπουργοί από το βουλευτικό αξιωμα;

21.6.12

Ο Αντώνης Σαμαράς υποσχέθηκε δεκάδες φορές προεκλογικά την καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και του υπουργού. Έχει προτείνει μάλιστα να συμπεριληφθεί η συγκεκριμένη αλλαγή και στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Tι ώρα να περιμένουμε τις παραιτήσεις Αντώνη;