Ιωάννης Τσουκαλάς: Συνεχής προσπάθεια η καινοτομία, δεν επιβάλλεται μέσα από ευρωπαϊκές οδηγίες

1.2.13


«Η έξοδος από την κρίση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της επένδυσης στην καινοτομία και την οικονομία της γνώσης» δηλώνει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας καθηγητής κ. Ιωάννης Τσουκαλάς

«Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η πολυπόθητη ανταγωνιστικότητα δεν είναι πολιτική από μόνη της. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών. Η ΕΕ, και φυσικά η Ελλάδα, δεν μπορούν να καταστούν ανταγωνιστικές με μισθούς Κίνας και ακολουθώντας μοντέλο φθηνής εργασίας. Οφείλουμε να επενδύσουμε σε υψηλής......ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό και σε δεξιότητες που βρίσκονται στον πυρήνα της νέας οικονομίας που βασίζεται στη Γνώση. Η επένδυση στην Έρευνα και την Τεχνολογία δεν αποτελεί δαπάνη αλλά επένδυση που πολλαπλασιάζει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς σε δείπνο εργασίας που διοργανώθηκε την Τρίτη 29 Ιανουαρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την αιγίδα του Έλληνα Ευρωβουλευτή και με την υποστήριξη του Knowledge4Innovation (http://www.knowledge4innovation.eu/), ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την ενίσχυση της καινοτομίας στην ΕΕ, και του δικτύου COST (http://www.cost.eu/), ενός από τα παλαιότερα και σημαντικότερα ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργασίας στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Αντικείμενο της εκδήλωσης ήταν η διευκόλυνση συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας που θα τις φέρουν σε επαφή με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Μέσω της οργάνωσης των επιχειρήσεων σε πανευρωπαϊκά δίκτυα ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας, επιτυγχάνεται η διάχυση της γνώσης και της καινοτομίας, μέσω των οποίων οι ΜμΕ μπορούν να βελτιστοποιήσουν τα προϊόντα τους και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Στη συζήτηση συμμετείχαν μέλη του δικτύου COST, καθώς επίσης εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργάνων.

Από τη συζήτηση προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για τα προβλήματα που εμποδίζουν την πρόσβαση των ΜμΕ σε ευρωπαϊκά προγράμματα ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας, για την ανάγκη διάχυσης της πληροφόρησης για τη διαθεσιμότητα τέτοιων προγραμμάτων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά και καταγράφηκαν προτάσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής ΜμΕ από όλα τα Κράτη Μέλη σε δράσεις του δικτύου COST.

«Οι ΜμΕ δεν είναι απλά σημαντικές, αλλά απολύτως απαραίτητες για την Ευρώπη - και όχι μόνο από οικονομική άποψη. Το 99% των επιχειρήσεων στην ΕΕ είναι μικρομεσαίες και απασχολούν το 65% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας αλλά και τον συνδετικό ιστό της κοινωνίας και της μεσαίας τάξης. Δυστυχώς, στην Ευρώπη υπάρχει μια τάση αποφυγής του ρίσκου και οι επενδύσεις σε καινοτομία και τεχνολογία είναι ανεπαρκείς, γεγονός που καθιστά την επιβίωση των παραδοσιακών, οικογενειακών επιχειρήσεων εξαιρετικά αμφίβολη. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για χώρες όπως η Ελλάδα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η στασιμότητα δεν είναι επιλογή κι ότι η επένδυση σε καινοτομία, σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και νέες μεθόδους παραγωγής αποτελεί μονόδρομο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και θα λειτουργήσει ως καταλύτης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης» δήλωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Κατά τον Έλληνα Ευρωβουλευτή, η καινοτομία δεν είναι ένας απλός ad hoc μηχανισμός που μπορεί να αναπαραχθεί κατά βούληση ή να επιβληθεί μέσα από γραφειοκρατικές αποφάσεις και ευρωπαϊκές οδηγίες. Αντίθετα, η καινοτομία θα πρέπει να είναι μια συνεχής προσπάθεια.

Ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε σχετικά: «Απαιτούνται οι κατάλληλοι μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και στα πανεπιστήμια μας. Οφείλουμε να διευκολύνουμε τη δημιουργία μιας νέας γενιάς υγιών, εξωστρεφών επιχειρηματιών αλλά και να εμπλουτίσουμε τις υπάρχουσες επιχειρήσεις μας, και προπαντός τις ΜμΕ, με μια κουλτούρα καινοτομίας που θα τις καταστήσει ανταγωνιστικές. Η έξοδος από την κρίση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της καινοτομίας και της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης».