Συνήγορος του Καταναλωτή κατά εταιρειών κινητής τηλεφωνίας για τον ελάχιστο χρόνο χρέωσης των κλήσεων

12.2.13


Παραθέτω χθεσινή ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το χρόνο χρέωσης των φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας:

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έγινε αποδέκτης αναφορών, σχετικά με την αύξηση του ελάχιστου χρόνου χρέωσης των φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας από τους παρόχους, από 30 δευτερόλεπτα αρχικά σε 45 και στη συνέχεια σε 60 δευτερόλεπτα.

Η ακολουθούμενη αυτή πρακτική τιμολόγησης συνεπάγεται:

1. Τη χρέωση κάθε κλήσης διάρκειας χρόνου από 1 ως 59 δευτερόλεπτα με την αξία κλήσης 60 δευτερολέπτων. 2. Τη σχετικότητα του......πραγματικά παρεχομένου εντός παγίου μηνιαίου χρόνου ομιλίας των προγραμμάτων, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλήσεις διάρκειας χρόνου μικρότερου των 60 δευτερολέπτων αποτελούν σημαντικό ποσοστό του συνόλου των κλήσεων που λαμβάνουν χώρα (οι κλήσεις πραγματικής διάρκειας 1-30 δευτερολέπτων αγγίζουν περίπου το 60% του συνόλου των κλήσεων) και πραγματοποιούνται από μεγάλο μέρος του πληθυσμού είτε για λόγους ασφάλειας ευάλωτων ομάδων (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι) είτε πλέον λόγω των εξαιρετικά δυσχερών οικονομικών συνθηκών.

Επίσης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή έλαβε γνώση ότι σε ορισμένα προγράμματα καρτοκινητής τηλεφωνίας ο ελάχιστος χρόνος χρέωσης ορίζεται σε τρία λεπτά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω πρακτική α) οδηγεί σε ιδιαιτέρως σημαίνουσα αύξηση και δη πολλαπλασιασμό του κόστους χρήσης κινητής τηλεφωνίας για μεγάλο αριθμό καταναλωτών στη χώρα μας και β) ενδέχεται να παραπλανήσει τον μέσο καταναλωτή, ως προς την πραγματική διάρκεια του παρεχομένου παγίου χρόνου κλήσεων, τόσο κατά το προσυμβατικό στάδιο επιλογής ενός προγράμματος όσο και κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αφού δεν μπορεί να υπολογίσει με ασφάλεια τον εναπομείναντα χρόνο ομιλίας του  προγράμματός του, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση κλήσεων πέραν του εντός παγίου χρόνου ομιλίας:

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή Ευάγγελος Ζερβέας απευθύνει δημοσίως σύσταση προς τις εταιρείες COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.B.E. και τις καλεί να καθορίσουν τον χρόνο χρέωσης των φωνητικών κλήσεων κινητής τηλεφωνίας στον πραγματικό χρόνο ομιλίας.

Σχόλιο Παραπολιτικής: Πεδίο δόξης λαμπρό για τη ρύθμιση της αγοράς από το Υπ.Ανάπτυξης.