Έρχεται νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου στο κράτος

15.5.13

Παραθέτω μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση τη Μ.  Πέμπτη, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σχεδιάζει την καθαίρεση όλων των προϊσταμένων όλων των βαθμίδων, ακόμη και εκείνων που αναδείχθηκαν με κρίσεις...


...και τα τυπικά τους προσόντα, και την αντικατάστασή τους με την μέθοδο της «απευθείας ανάθεσης» χωρίς καμία διαδικασία και κανένα κριτήριο!

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο διαδίδει ότι θα προωθηθούν «οι νέοι με προσόντα» έναντι της «παλιάς επετηρίδας», κάτι που δημιουργεί εντελώς λανθασμένες εντυπώσεις και φυσικά δεν ισχύει επ’ ουδενί:

Η αλήθεια είναι ότι με το νόμο 3839/10, έγιναν προϊστάμενοι πολλά νέα στελέχη, αξιοκρατικά και με αδιάβλητη διαδικασία, φορείς νέας νοοτροπίας και υψηλών προσόντων.
Όμως επειδή ακριβώς τα κατεστημένα και οι συντεχνίες μαζί με τη δυνατότητα να επιλέγουν τους αρεστούς και όχι τους άριστους έχασαν και τη νομή της εξουσίας που απολάμβαναν επί δεκαετίες, εμπόδισαν με κάθε μέσο την πλήρη εφαρμογή του νόμου, του οποίου εφαρμόστηκε μόνο το μεταβατικό σύστημα και όχι το πάγιο με πλήρη γνώση και συνευθύνη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης το οποίο έχει επιδείξει αξιοσημείωτη αδράνεια σχετικά. Αντί της ισχύουσας νομοθεσίας εφαρμόζεται μια εκτεταμένη πελατειακή πρακτική «απευθείας αναθέσεων», παρόλο που κρίθηκε παράνομη με Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου!

Αντί λοιπόν να επιβάλει την εφαρμογή του νόμου, το Υπουργείο καθαγιάζει την απαράδεκτη τακτική των απευθείας αναθέσεων και παραπέμπει στο αόριστο μέλλον την αντικατάσταση του ν.3839/10 (και συνακόλουθα του ΥΚ, ν.3528/07) με Π.Δ. χωρίς να παραθέτει ούτε ένα λόγο και χωρίς να εξηγεί ποιον ενόχλησε ο νόμος αυτός. Γίνεται έτσι προφανές ότι η μοναδική αλλά ανομολόγητη αιτία αυτής της προσχηματικής και κατ’ όνομα μόνο «μεταρρύθμισης» είναι η ενόχληση που ο νόμος αυτός προκάλεσε και προκαλεί στα κατεστημένα και τις παλαιοδιοικητικές συντεχνίες.
Ο απόλυτος θρίαμβος του πελατειακού κράτους!

Τέτοια παρέμβαση στη Διοίκηση με αντικατάσταση όλης της διοικητικής ηγεσίας, ακόμα και των προϊσταμένων που αναδείχτηκαν με αξιοκρατικές διαδικασίες, από δοτούς, είναι αμφίβολο αν έχει επιχειρηθεί ξανά.

Επειδή η κατάσταση αυτή δεν ταιριάζει σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, η ΕΝΑΠ καλεί τον Υπουργό να αποσύρει τις απαράδεκτες αυτές διατάξεις και να επιβάλει αμέσως την εφαρμογή του νόμου 3839/10.

Ταυτόχρονα, καλεί τα κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση να λάβουν θέση για το αν επιθυμούν να γίνει η Ελλάδα σύγχρονο κράτος δυτικού τύπου ή να παραδοθεί στις συντεχνίες και τα κατεστημένα όπως ταιριάζει σε κράτη άλλων Ηπείρων αναπαράγοντας ελλείμματα και προβλήματα.
Η ΕΝΑΠ δηλώνει ότι σε κάθε περίπτωση που αντικατασταθεί απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (που εκπαιδεύτηκε με πόρους της ΕΕ και των ελλήνων πολιτών για αυτόν ακριβώς το λόγο), θα χρησιμοποιήσει αυθωρεί χωρίς δισταγμό κάθε μορφής νομικό μέσο, εθνικό ή υπερεθνικό, προκειμένου να ακυρώσει την πράξη και να διεκδικήσει αποζημίωση και ευθύνες από τα κρατικά όργανα ενημερώνοντας ταυτόχρονα τους διεθνείς Οργανισμούς.
Τέλος, καλεί το Υπουργείο να αποσύρει και να επανασχεδιάσει τα περίφημα «ερωτηματολόγια» και τη διαδικασία θέσπισης των περίφημων «περιγραμμάτων θέσης εργασίας» τα οποία πάσχουν σοβαρότατα από επιστημονική και μεθοδολογική άποψη. Η ΕΝΑΠ πάγια στηρίζει ότι τα περιγράμματα θέσεων αποτελούν conditio sine qua non κάθε μεταρρυθμιστικής απόπειρας. Όμως είναι προφανές ότι το Υπουργείο δεν επιθυμεί μια πραγματική μεταρρύθμιση: Δεν είναι δυνατόν έργο που σε προηγμένα διοικητικά συστήματα σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε σε διάστημα ετών, εδώ να επιχειρείται αποσπασματικά, με τη μέθοδο του «άρπα κόλλα» και μάλιστα εντός 10-15 εργάσιμων ημερών!!!
Επιπλέον, με τα εν λόγω «ερωτηματολόγια» ελλοχεύει ο κίνδυνος αποκλεισμού προσοντούχων από θέσεις ευθύνης, αλλά και απομάκρυνσής τους από το δημόσιο.
Το δε εγχείρημα έτσι όπως εξελίσσεται δεν φαίνεται να έχει προοπτικές επιτυχίας καθώς ούτε τα ερωτηματολόγια έχουν δοθεί στους υπαλλήλους, ούτε οι αρμόδιες ομάδες εργασίας έχουν ακόμη συγκροτηθεί στις Υπηρεσίες, ούτε υπάρχει ενημέρωση για τις αρμοδιότητες των νέων Οργανισμών των Υπουργείων – ελάχιστα αναγκαία στοιχεία για την εκκίνηση της διαδικασίας. Είναι προφανές ότι σε διάστημα μόλις ολίγων ημερών, κανείς δεν μπορεί να περιμένει κάτι σοβαρό και θα επικρατήσει και πάλι η προχειρότητα και η αυθαιρεσία. Εύλογα διερωτάται λοιπόν κανείς, για ποιο λόγο το Υπουργείο αντιμετωπίζει κάτι τόσο σοβαρό όπως η περιγραφή και η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας με τον εξόφθαλμο αυτόν ερασιτεχνισμό και τι προσδοκά τελικώς να επιτύχει ….

Για το ΔΣ της ΕΝΑΠ
Ο Πρόεδρος Τάσος Σαλτερής
Ο Γενικός Γραμματέας Κοσμάς Παπαχρυσοβέργης