Μόλις 4 μήνες άντεξε το ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο υφυπουργού ΕΣΠΑ

25.6.13

Στις 16 Φεβρουαρίου ο Αντώνης Σαμαράς ανέθεσε καθήκοντα υφυπουργού Ανάπτυξης αρμόδιου για το ΕΣΠΑ στον Κυριάκο Βιρβιδάκη. Στον ανασχηματισμός της 24ης Ιουνίου, ο Κυριάκος Βιρβιδάκης αποχώρησε από την κυβέρνηση και η θέση του καταργήθηκε.

Κανείς δεν έμαθε ποτέ γιατί......δημιουργήθηκε ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο, κανείς δεν εξηγεί και τώρα γιατί αυτό καταργείται. Κανείς δεν νιώθει την ανάγκη να εξηγήσει τίποτα στους πολίτες.

Μαθητευόμενοι μάγοι στην καμπούρα της Δημόσιας Διοίκησης. Θα λέει ο Βιρβιδάκης ότι υπήρξε υπουργός και θα τον ρωτάνε «σε ποια χώρα;».