Ένα ακόμα ψέμα: Ουδέποτε διέγραψε φορολογικά πρόστιμα ΜΚΟ ο Παπακωνσταντίνου

26.2.14


Μια ακόμα ψευδής είδηση κάνει τον γύρο του Διαδικτύου η οποία φυσικά δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινήσει από την επίσημη κίτρινη εφημερίδα αυτής της χώρας, το Πρώτο Ψέμα Θέμα.

Για ακόμα μια φορά, γίνεται μια προσπάθεια να φταίει για όλα ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου η οποία όμως θα πέσει στο κενό, αφού πρώτα οι εντυπώσεις θα έχουν δημιουργηθεί.

Οι διατάξεις του επίμαχου άρθρου 51 του ν. 3943/11 δεν έχουν καμία σχέση με ΜΚΟ.

Ειδικότερα: Σε κάποιες περιπτώσεις παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το ν. 2557/1997 με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, είχαν προσδιοριστεί συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, προκειμένου αυτά να μπορούν να λαμβάνουν επιχορηγήσεις και χορηγίες, εντούτοις, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, οι φορολογικές αρχές αμφισβητώντας τους πολιτιστικούς σκοπούς και  το πολιτιστικό χαρακτήρα των νομικών αυτών προσώπων, επέβαλαν πρόστιμα για μη απόδοση Φ.Π.Α. και μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, κυρίως κατά την εκτέλεση υπαιθρίων συναυλιών, ανοικτών στο κοινό.

Κρίθηκε σκόπιμο και δίκαιο, η αμφισβήτηση του πολιτιστικού χαρακτήρα ενός σωματείου ή ενός ιδρύματος, να μην αμφισβητείται από τη φορολογική διοίκηση όταν ο πολιτιστικός σκοπός του αφενός μεν αποδεικνύεται από το καταστατικό του, αφετέρου με κανονιστική απόφαση των Υπουργών έχει ήδη κριθεί ως τέτοιος, δηλαδή πολιτιστικός (και όχι κερδοσκοπικός), εκ των προτέρων, ήτοι πριν την αμφισβήτησή του από τις φορολογικές αρχές.

Καμιά ΜΚΟ δεν ήταν δυνατόν συνεπώς να ενταχθεί στην ως άνω ρύθμιση,δεδομένου ότι αναγκαία προϋπόθεση για να υπαχθεί στην ως άνω διάταξη ήταν να είχε ήδη εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού που ενέτασσαν το εν λόγω νομικό πρόσωπο, στα νομικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς και τα οποία συνεπεία της εντάξεώς τους αυτής, μπορούν να επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων καθώς και να λαμβάνουν χορηγίες.

Την αναγκαιότητα της ρύθμισης την υπαγόρευσε η επιβολή υπέρογκου προστίμου για μη έκδοση παραστατικών στοιχείων και μη απόδοση Φ.Π.Α. στο γνωστό για την πανελλήνια και μακρόχρονη πολιτιστική και πνευματική του δράση «Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κίνημα» (ΠΑ.ΠΟ.Κ.) κατά τη διενέργεια υπαιθρίων συναυλιών.

Αντί συνεπώς οι διάφοροι ηλεκτρονικοί δημοσιογράφοι να ψάχνουν «δράκους» προκειμένου να πλαισιώσουν με απολύτως συκοφαντικό και αισχρό περιεχόμενο την φωτογραφία του κ. Παπακωνσταντίνου, καλό θα ήταν να κάνουν ρεπορτάζ:

Πόσα και ποια από τα νομικά πρόσωπα που ήδη κατά το 2011 με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είχαν οριστεί ως επιτελούντα πολιτιστικούς σκοπούς, υπέβαλαν αίτηση μέσα στην μηνιαία προθεσμία που όριζε ο νόμος προκειμένου να ελεγχθούν ξανά οι σκοποί του καταστατικού τους και να απαλλαγούν από τις παραλόγως καταλογισθείσες  φορολογικές παραβάσεις, εντάχθηκαν στην εν λόγω ρύθμιση;