Φίλιππος Σαχινίδης: Οι 5 κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία

28.11.14


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χθεσινή ομιλία του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Φίλιππου Σαχινίδη στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής που επεξεργάζεται τον προϋπολογισμό του 2015.

Παραθέτω τους 5 κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα από εδώ και πέρα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του πρώην υπουργού Οικονομικών:

1. Στέρηση των αναγκαίων κεφαλαίων που θα διευκολύνουν την αναπτυξιακή προσπάθεια. Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα για να μπορέσει να ξεκινήσει η οικονομία αλλά και να χρηματοδοτηθούν τα οποιαδήποτε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια στο μέλλον.

2. Αποπληθωρισμός. Η μείωση των τιμών μπορεί να βοηθά στην αποκατάσταση της χαμένης ανταγωνιστικότητας και στα νοικοκυριά που είδαν το ονομαστικό τους εισόδημα να μειώνεται, αλλά δυσκολεύει την αντιμετώπιση ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, δυσκολεύει την αποκατάσταση της εσωτερικής ζήτησης αλλά και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών.

Η αλλαγή στη νομισματική πολιτική που δρομολογεί η ΕΚΤ, πρέπει να οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, πολύ κοντά στο ανώτατο επιτρεπτό όριο του 2%, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορεί κι αυτή να έχει θετικό πληθωρισμό – βεβαίως κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο – και επομένως να εξασφαλίσει οφέλη και ως προς την εξυπηρέτηση του χρέους, αλλά και ως προς την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

3. Νέα ύφεση από την Ευρώπη, η οποία θα έχει αρνητικές συνέπειες για την Ελλάδα. Η Ευρώπη θα πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν σε διευρωπαϊκά επενδυτικά σχέδια για να ενισχύσει χώρες που βγαίνουν από την ύφεση, όπως η Ελλάδα.

4. Μετάβαση σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά χωρίς να διασφαλίσουμε σταθερή αύξηση της απασχόλησης. Η μετάβαση σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης δεν λύνει, όπως γνωρίζουμε από τη διεθνή εμπειρία, αυτόματα το πρόβλημα της ανεργίας. Υπάρχει, λοιπόν, ο κίνδυνος, η ανεργία στην Ελλάδα να παραμείνει για κάποιο διάστημα σε υψηλά επίπεδα ακόμα και με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας είναι τέτοιες που καθιστούν αναγκαίο να προσανατολιστεί με απόλυτη προτεραιότητα το κυβερνητικό έργο στη μείωση της ανεργίας με δημιουργία θέσεων εργασίας στο ανταγωνιστικό τμήμα της οικονομίας.

5. Αποτυχία της ανάπτυξης να οδηγήσει στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Εξαιτίας της ύφεσης και της ανεργίας, μεγάλα τμήματα του πληθυσμού έχουν περιέλθει σε συνθήκες φτώχειας ή σε κίνδυνο φτώχειας. Είναι βασική προτεραιότητα και θα πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης αλλά και στις συζητήσεις για τις πολιτικές που πρέπει να σχεδιαστούν τα επόμενα χρόνια, να μειωθούν οι ανισότητες.