Φυσική ασφάλεια με φυσικό αέριο

3.9.15


Μπορεί η χρήση ενός καυσίμου να θεωρηθεί απόλυτα ασφαλής χωρίς να απαιτείται να λαμβάνονται αμέτρητα προληπτικά μέτρα και χωρίς να καταλήγει να είναι δύσχρηστο; Η απάντηση είναι ΝΑΙ, όταν φυσικά μιλάμε για το φυσικό αέριο.

Το λεγόμενο «πράσινο» καύσιμο έχει πολλές εφαρμογές στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα αλλά και στις μεταφορές και ακριβώς η πολλαπλή αυτή χρήση του καυσίμου αποτελεί και την απόδειξη ότι το φυσικό αέριο «πάει παντού» χωρίς ενδοιασμούς.

Η χρήση του φυσικού αερίου έχει την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και κατά συνέπεια την υγεία όλων μας, καθώς κατά την καύση του εκπέμπει λιγότερους ρύπους σε σχέση με τα άλλα καύσιμα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καθαρό καύσιμο καθώς είναι μείγμα υδρογονανθράκων το οποίο δεν περιέχει ενώσεις θείου, που οι οποίες αποτελούν τις βασικές αιτίες ρύπανσης. Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι η χρήση του φυσικού αερίου δεν προκαλεί αιθαλομίχλη, η οποία είναι γνωστή για τις επιβλαβείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία.

Η κατανάλωση φυσικού αερίου  2030 θα καλύπτει το 1/4 των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών

Το φυσικό αέριο εξασφαλίζει την ανεξαρτησία μας από τα ακριβό και περιορισμένο πετρέλαιο.


Η χρήση του φυσικού αερίου έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στη δομή του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας μας (αλλά και διεθνώς),  αφού μειώνει εξάρτησή μας από το πετρέλαιο. Τα παγκόσμια αποθέματα φυσικού αερίου είναι μεγάλα και αρκούν για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων ενεργειακών αναγκών.

Το φυσικό αέριο αποτελεί το καύσιμο επιλογής για την αντιμετώπιση ξαφνικών αλλαγών στην προσφορά ή ζήτηση ηλεκτρισμού

Ασφάλεια για το περιβάλλον και για τον ανθρώπινο οργανισμό

Η ασφάλεια που προσφέρει το φυσικό αέριο ως καύσιμο για τον κτιριακό τομέα αλλά και τις μεταφορές αποτυπώνεται στο γεγονός ότι μεγάλα δημόσια κτίρια, οργανισμοί, νοσοκομεία και σχολεία εμπιστεύονται το πράσινο καύσιμο.

Εξίσου ασφαλές είναι και στις μεταφορές. Σύμφωνα με τον κ. Αρκούλη Νίκο, Τεχνολόγο Οχημάτων, «Το φυσικό αέριο (CNG) είναι ένα περιβαλλοντικά καθαρό, χαμηλού κόστους και εύκολα διαθέσιμο καύσιμο. Απαιτεί πολύ μικρή επεξεργασία πριν τη χρήση του. Χημικά, όπως ήδη προαναφέρθηκε, αποτελείται από μεθάνιο σε αναλογία μεγαλύτερη από 90%, με μικρές ποσότητες αιθανίου, προπανίου, βουτανίου, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων σε πολύ μικρές περιεκτικότητες. Η μεγάλη περιεκτικότητα του CNG σε μεθάνιο έχει σαν αποτέλεσμα να διαθέτει μεγάλο αριθμό οκτανίων (120 – 130) και να έχει χαρακτηριστικά πολύ καθαρής καύσης με αποτέλεσμα υψηλές αποδόσεις στους κινητήρες και χαμηλές εκπομπές ρυπαντών.Το CNG διαθέτει επί πλέον μερικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Δεν είναι τοξικό και δεν περιέχει νερό ή σωματίδια όπως τα υγρά καύσιμα. Τα οχήματα που χρησιμοποιούν CNG είναι πολύ ασφαλή, λόγω αφενός της χρήσης του CNG ως καυσίμου, αλλά και λόγω της ασφαλούς λειτουργίας εξαρτημάτων CNG του οχήματος και του πρατηρίου ανεφοδιασμού με CNG του οχήματος.»

Εγγυημένος και ασφαλής ανεφοδιασμός για τις επιχειρήσεις, τα σπίτια και τις μεταφορές


Η ΔΕΠΑ  με συνεχείς επενδύσεις έχει καταστήσει το φυσικό αέριο προσβάσιμο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε έναν μεγάλο αριθμό περιοχών της ελληνικής Επικράτειας ενώ εξακολουθεί να αναβαθμίζει το σύστημα δικτύου ανεφοδιασμού και να ενεργεί υπέρ των καταναλωτών. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει επιτύχει συμφωνίες με ελληνικούς και διεθνείς φορείς ώστε το φυσικό αέριο να φθάνει στην χώρα με ασφάλεια και να διατίθεται στην καλύτερη δυνατή τιμή. Ο όμιλος σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του έχει επιτύχει την ενεργοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο «πράσινο» καύσιμο ακόμη και οι πιο ασθενείς οικονομικά ομάδες.

Με γοργούς ρυθμούς αναπτύσσεται και  το δίκτυο πρατηρίων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου κίνησης στις μεγάλες ελληνικές πόλεις με την ΔΕΠΑ να επενδύει σε υποδομές και να ανοίγει περαιτέρω την αγορά της αεριοκίνησης. Ήδη λειτουργούν κάποια πρατήρια  φυσικού αερίου, με την εμπορική ονομασία FISIKON, μέρος των οποίων εξυπηρετεί ήδη την κίνηση οχημάτων στον άξονα Αθήνας-Λαμίας-Θεσσαλονικης ενώ ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί στο άμεσο μέλλον καθώς αρκετά βρίσκονται είτε σε φάση αδειοδότησης είτε υπό κατασκευή.