Η Αριστερά του Κυρίου: Προνομιακή εξαίρεση της Εκκλησίας από τα capital controls

14.10.15


Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών στις 29 Σεπτεμβρίου, η αριστερή κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου-Νικολόπουλου εξαίρεσε την Εκκλησία της Ελλάδος από τον γενικό κανόνα των capital controls του τραπεζικού συστήματος.

Στην απόφαση τονίζονται τα εξής:
(...)συμφώνως προς τα οποία (παράγρ. 1, εδ. ιθ και κ), κατ’ εξαίρεσιν των επιβληθέντων περιορισμών κινήσεως κεφαλαίων, επιτρέπονται πλέον αναλήψεις μετρητών διά τας Ιεράς Μητροπόλεις έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και διά την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών έως είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000) μηνιαίως, εξ ενός πιστωτικού ιδρύματος και εξ ενός λογαριασμού, επί τη προσκομίσει υπευθύνου δηλώσεως του νομίμου εκπροσώπου αυ-των, ότι δεν έχουν πραγματοποιήσει ανάληψιν εντός του τρέχοντος μηνός εξ άλλου λογαριασμού του ιδίου ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος(...)
Προσωπικά, θεωρώ τα capital controls το μεγαλύτερο κακό που έχει βρει τη χώρα τα τελευταία χρόνια και θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν ξεμπερδεύαμε από αυτά μια ώρα αρχύτερα. Κατά συνέπεια, είμαι θεωρητικά υπέρ κάθε προσπάθειας χαλάρωσης του μέτρου.

Γιατί όμως αποτέλεσε προτεραιότητα της κυβέρνησης να διευκολύνει τις οικονομικές εργασίες μιας Μητρόπολης κι όχι μιας μικρομεσαίας επιχείρησης; Έχει μεγαλύτερη συμβολή στη (νόμιμη) οικονομική ανάπτυξη μια Μητρόπολη παρά ένα συνοικιακό εμπορικό κατάστημα;

...

Υ.Γ Αλέξη, θυμάσαι;