Ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επαναπροωθήσεις Τούρκων πολιτών από τις ελληνικές αρχές

29.6.17


Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πιθανές επαναπροωθήσεις Τούρκων πολιτών από τις ελληνικές αρχές κατέθεσε ομάδα ευρωβουλευτών, κυρίως από την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών -στην οποία ανήκουν ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι.

Η πρωτοβουλία ανήκει στη Γαλλίδα ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Sylvie Guillaume και υπογράφεται μεταξύ άλλων από τους Έλληνες ευρωβουλευτές Εύα Καϊλή, Νίκο Ανδρουλάκη και Νίκο Χουντή.

Η ερώτηση:

Θέμα: Επαναπροώθηση Τούρκων πολιτών από τις ελληνικές αρχές

Στις 6 Ιουνίου 2017, η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH) εξέδωσε δήλωση με την οποία καταγγέλλει την επαναπροώθηση Τούρκων πολιτών από τις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η FIDH, μια ομάδα Τούρκων πολιτών, οι οποίοι επιθυμούσαν να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα προκειμένου να αποφύγουν τις διώξεις στην Τουρκία, παραδόθηκε από την ελληνική αστυνομία σε μια μονάδα ένοπλων και μασκοφόρων ανδρών, στις 2 Ιουνίου 2017, στον Έβρο, για να σταλούν πίσω στην Τουρκία.

Η κύρια συνιστώσα του ασύλου και του καθεστώτος πρόσφυγα είναι η προστασία από την επιστροφή σε χώρα όπου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει λόγους να φοβάται ότι θα υποστεί δίωξη. Η προστασία αυτή επισημοποιήθηκε με την αρχή της μη επαναπροώθησης, η οποία ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 της Σύμβασης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων (Σύμβαση της Γενεύης) ως εξής: «Ουδεμία Συμβαλλομένη Χώρα θα απελαύνη ή θα επαναπροωθή, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, Πρόσφυγας, εις τα σύνορα εδαφών ένθα η ζωή ή ελευθερία αυτών απειλούνται διά λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων.» Η διάσταση αυτή εμφανίζεται επίσης στην οδηγία 2013/32/ΕΕ της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Γενεύης και δεσμεύεται από την προαναφερθείσα οδηγία.

Συνεπώς, προκύπτουν αρκετά ερωτήματα:

– Προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει ερώτημα στις ελληνικές αρχές σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα;

– Εφόσον αποδειχθεί η αλήθεια των συμβάντων, πώς προτίθεται να ενεργήσει η Επιτροπή;

– Μπορεί η Επιτροπή να εγγυηθεί τον απόλυτο σεβασμό της αρχής της μη επαναπροώθησης όπως αυτή ορίζεται από τη Σύμβαση της Γενεύης;