Μερικές επισημάνσεις για τη δημοσκόπηση του Πρώτου Θέματος

21.9.08- Πολύ κακή η παρουσίαση της δημοσκόπησης από την εφημερίδα . Μόλις 3 πίνακες ενώ πολλά ποσοστά δεν αναφέρονται...

- Μόλις 1,6% συγκεντρώνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι...Το χαμηλότερο ποσοστό που έχουν λάβει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις...

- Είναι σαφής η προτίμηση της εφημερίδας στον Γιώργο Παπανδρέου...Δεν υπάρχει ερώτηση για "καταλληλότερο" ή "καλύτερο" πρωθυπουργό αλλά για "κοινωνικά πιο ευαίσθητο" και "με μεγαλύτερο ηθικό πλεονέκτημα"...Έχουν πάντως και αυτές οι ερωτήσεις την αξία τους...