Το τρίτο κόμμα...

29.9.08

.
Μια άλλη ανάγνωση της ίδιας ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ με την οποία έχουν πάρει τα πάνω τους στο ΠΑΣΟΚ και τα κάτω τους στη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ…
Το τρίτο “κόμμα” που αναδεικνύεται είναι όσοι επιλέγουν πως κανένας από τους υφιστάμενους πολιτικούς σχηματισμούς, δεν τους καλύπτει. Πως δεν μπορούν να αποφασίσουν το ποιο κόμμα θα ψηφίσουν και αυτοί… (το πιο σημαντικό) που θα επιλέξουν να απέχουν… Εντελώς…