Αmerican joke

30.9.08Λέει ο Αμερικανός: «We have George Βush, Stevie Wonder, Βob Ηope, and Johny Cash ».

Και ο Ελληνας του απαντά: «We have Κaramanlis, no Wonder, no Ηope, and no Cash »