Δεν είναι τόσο απλό το θέμα...

15.10.08


Διαβάζουμε σήμερα στο άρθρο του Στέφανου Κασσιμάτη στο Βήμα :

Ενα ερώτημα που προέκυψε από την επιστολή παραίτησης (το πλήρες κείμενο δημοσιεύεται στο σχετικό ρεπορτάζ) αφορά τη «μυστηριώδη» διόρθωση με το μπλάνκο: γιατί στην πρώτη παράγραφο η διατύπωση « μελών της κυβέρνησης » έχει σβηστεί και από επάνω έχει γραφεί ιδιοχείρως « υφυπουργών », ενώ στη δεύτερη παράγραφο παραμένει η διατύπωση « μελών της κυβέρνησης »; Για λόγους σαφήνειας, νομίζω. Επειδή στη μεν πρώτη παράγραφο οι παραιτηθέντες αναφέρουν αυτό που πράγματι συνάντησαν στην έρευνά τους, δηλαδή την εμπλοκή υφυπουργών, ενώ στη δεύτερη αναφέρουν τι γενικώς ορίζουν οι νόμοι, προκειμένου να περάσει μια δικογραφία από την αρμοδιότητα της Εισαγγελίας σε εκείνη της Βουλής. Η διόρθωση, επομένως, είναι λογική. Ποιος την έκανε όμως; Θα πείτε ίσως ορισμένοι ότι το ερώτημα αντικρούει την προηγηθείσα ερμηνεία, βάσει της οποίας πιθανότερο είναι τη διόρθωση να έκαναν οι συντάκτες της επιστολής. Έχετε δίκιο. Όταν όμως ζεις σε αυτή τη χώρα, με αυτό το κράτος και αυτή την κυβέρνηση, δικαιούσαι να αναρωτιέσαι για τα πάντα...

Ακόμα και αν υπάρχει κάποια λογική στη διόρθωση της επιστολής , ποιος έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια ;

Καλό θα ήταν να τοποθετηθούν δημοσίως οι δυο δικαστικοί λειτουργοί για το συγκεκριμένο ζήτημα που έχει προκύψει.

Δυο άνθρωποι που θυσίασαν τα πάντα για την αξιοπρέπεια τους θα πρέπει να φροντίσουν να διώξουν όλες τις σκιές...