Να ελεγχθεί ο γραφικός χαρακτήρας του "υφυπουργών" τώρα!

14.10.08

krogias.blogspot.com


Για να μάθει όλη η Ελλάδα ποιος έκανε τη "διόρθωση" και γιατί έγινε την τελευταία(?) στιγμή...

Εδώ που φτάσαμε... όλα πρέπει να ελεγχθούν...

Γιατί, άλλο είναι να έκανε την διόρθωση ένας από τους δύο παραιτηθέντες λειτουργούς και άλλο αυτός που το μοίρασε στα Μ.Μ.Ε...

Αλλιώς θα ερευνηθεί το θέμα με την πρώτη περίπτωση, αλλιώς με την άλλη...