Πικρή αλήθεια

13.11.08

Από την εφημερίδα "Τα ΝΕΑ"