Σπάταλο κράτος

23.1.10

"(...)Κύριε Υπουργέ, οι υπομισθώσεις, για παράδειγμα –και το παράδειγμα διευκολύνει την κατανόηση του ισχυρισμού μου- δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Όταν υπάρχει η αγοραία εμπορική αξία των συγκεκριμένων ακινήτων, διαπιστώνεται –και αυτό επίσης το γνωρίζετε πολύ καλά- να έχουν εκμισθωθεί με μηνιαίο μίσθωμα, το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν βρίσκεται σε αντιστοίχιση με την αγοραία μηνιαία μισθωτική επιβάρυνση που έχουν ομοειδή ή παρεμφερή ακίνητα σε συγκεκριμένες μάλιστα περιοχές.
Είναι τραγικό, κύριε Υπουργέ, να έχουμε τα ετήσια έσοδα όλων των ταμείων από κτίρια και οικόπεδα, τα οποία ανέρχονται σε 29,5 εκατομμύρια ευρώ και μόνο το Ι.Κ.Α. να πληρώνει για να στεγάσει τις υπηρεσίες του 35 εκατομμύρια ευρώ, όταν η περιουσία του αποτιμάται άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ.
Αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει. Πρόκειται για μία διασπάθιση του χρήματος των ασφαλισμένων και συν τοις άλλοις πρόκειται για ένα μέγεθος, το οποίο αν ορθά είχε αξιοποιηθεί, θετικά θα είχε προστεθεί στην αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος που απασχολεί τούτη την ώρα τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων."

Απόσπασμα από τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή μεταξύ του Γ.Κουτρουμάνη και του Φ.Κουβέλη.

Κοινοποιήστε το στο Facebook