Ας μας πουν το μυστικό...

23.3.10

Ισχυρά μεγέθη ανακοίνωσε για τη χρήση του 2009 η φαρμακευτική εταιρεία Alapis, του κ. Λ. Λαυρεντιάδη,

κυρίως λόγω των καλών επιδόσεων στον τομέα του ανθρώπινου φαρμάκου.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1,23 δισ. ευρώ ενισχυμένος κατά 8,5% σε σχέση με το 2008, τα λειτουργικά κέρδη ebitda αυξήθηκαν κατά 67,8% στα 308,1 εκατ. ευρώ από 183,6 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν στα 52,9 εκατ. ευρώ έναντι 51,9 εκατ. ευρώ το 2008.

Ο κύκλος εργασιών του τομέα του ανθρώπινου φαρμάκου διαμορφώθηκε για τη χρήση 2009 σε 876,3 εκατ. ευρώ έναντι 834,9 εκατ. ευρώ τη προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση 5%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 252,5 εκατ. έναντι 208,9 εκατ. ευρώ το 2008, σημειώνοντας αύξηση 20,9%. Η εταιρεία θα διανείμει μέρισμα 0,006 ευρώ.

Σχόλιο Παραπολιτικής: Οι περισσότερες επιχειρήσεις ανακοινώνουν απώλεια εσόδων, το ελληνικό Δημόσιο νοσεί, τα Δημόσια Νοσοκομεία χρωστούν σε όποιον μιλάει ελληνικά αλλά και σε αυτούς που μαθαίνουν με Linguaphone αλλά οι φαρμακευτικές ζουν και βασιλεύουν...

Συγχαρητήρια στον ταλαντούχο κ.Λαυρεντιάδη. Δεν μας λέει κι εμάς το μυστικό για να σωθούμε; Ας μας στείλει ένα καρτελ-ακι με περισσότερες πληροφορίες...

Κοινοποιήστε το στο Facebook