Απορία

19.2.11

Στο site του Υπ.Εξωτερικών διαβάζω:

Στην Αλβανία υπάρχει γηγενής Εθνική Ελληνική Μειονότητα (ΕΕΜ), η παρουσία της οποίας ανάγεται ήδη στον 7ο αιώνα π.Χ. Η ΕΕΜ συνιστά ζωτική γέφυρα αλληλοκατανόησης, φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας. Ο κύριος όγκος της είναι συγκεντρωμένος στην ευρύτερη περιοχή του Αργυροκάστρου, των Αγ. Σαράντα, του Δελβίνου και της Χειμάρρας, αλλά υπάρχει παρουσία των μελών της ΕΕΜ σε όλη την Αλβανία. Ακριβή στατιστικά στοιχεία για το μέγεθος της μειονότητας δεν υπάρχουν, καθώς δεν έχει εισέτι διενεργηθεί απογραφή με ερώτημα για την εθνική καταγωγή, γεγονός που επισημαίνεται από την ΕΕ, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στην τελευταία απογραφή του 2001 στην Αλβανία, η Εθνική Ελληνική Μειονότητα δεν συμμετείχε, επειδή δεν συμπεριελήφθη ερώτημα για την εθνική καταγωγή. Η οργάνωση «Ομόνοια» είναι το κύριο όργανο εκπροσώπησης της ΕΕΜ. Η Ελληνική Κυβέρνηση συνεργάζεται συστηματικά τόσο με τους εκπροσώπους της ομογένειας, όσο και με τις Αλβανικές Αρχές, συμβάλλοντας εποικοδομητικά σε ζητήματα που αφορούν άμεσα στην βελτίωση της κατάστασης της ΕΕΜ στην γείτονα.

Σχόλιο Παραπολιτικής: Τότε ποιο είναι το πρόβλημα με τις δηλώσεις του πρόξενου;