Απάντηση του Υπ.Παιδείας στο ζήτημα της διανομής των συγγραμάτων

4.3.11

Από το γραφείο Τύπου του Υπ.Παιδείας, λάβαμε το παρακάτω e-mail:

Προς ενημέρωση σας,

Σχετικά με την ανάρτηση στον ιστότοπό σας με τίτλο «Καταργείται η δημόσια δωρεάν παιδεία;» σας ενημερώνουμε ότι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Εύδοξος» ξεκινά κανονικά - βάσει του ισχύοντος νόμου και της υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε κατά την εξουσιοδότηση του νόμου - η δωρεάν διανομή των συγγραμμάτων, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις επιλογών συγγραμμάτων, που είχαν προταθεί 3 ή περισσότερα συγγράμματα για το ίδιο μάθημα, κλήθηκαν τα Τμήματα, είτε να μειώσουν τον αριθμό, είτε να...

...τεκμηριώσουν την αντικειμενική ανάγκη που επιβάλλει τη διανομή τόσων πολλών συγγραμμάτων για ένα μάθημα. Ήδη, σε συνεννόηση με τα συγκεκριμένα Ιδρύματα και κατά περίπτωση, είτε μειώθηκε ο αριθμός των προτεινόμενων συγγραμμάτων, είτε τεκμηριώθηκε η αναγκαιότητα της παράδοσης τους, οπότε εντάχθηκαν κανονικά στην δωρεάν παροχή του «Ευδόξου».

Η περιστολή της σπατάλης, άλλωστε, την οποία μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει, δεν πρόκειται επ’ ουδενί να γίνει εις βάρος των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Στις περιπτώσεις, όμως, που έχει παρατηρηθεί αντικειμενική κατάχρηση του δικαιώματος παραλαβής πολλαπλών συγγραμμάτων, το Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να παρεμβαίνει, να ζητά αιτιολόγηση και εξήγηση των αναγκών, ώστε να περιορίσει την αλόγιστη σπατάλη πολύτιμων δημόσιων πόρων.

Γραφείο Τύπου Επικοινωνίας και Διαδικτύου
Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων