Ερώτηση για τη μη εφαρμογή του Μνημονίου από τον Παπαδημούλη

19.5.11


Στο πλαίσιο του ελέγχου και της διαφάνειας των δαπανών του προϋπολογισμού, στο Μνημόνιο Νο 4 (σελ 13) προβλέπεται ο ορισμός οικονομικών επιθεωρητών σε όλα τα υπουργεία και σε όλους τους μεγάλους φορείς της γενικής κυβέρνησης με σκοπό την διεξαγωγή δημοσιονομικών ελέγχων. Την ίδια στιγμή η ολοκλήρωση του αυτόματου πληροφοριακού συστήματος ελέγχου των δαπανών παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις με αποτέλεσμα το Δημόσιο (τόσο στενός όσο και ευρύτερος δημόσιος τομέας) να μην είναι σε θέση να γνωρίζει το ακριβές ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του.


Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:


Σε ποια υπουργεία και μεγάλους φορείς της γενικής κυβέρνησης έχουν τοποθετηθεί οικονομικοί ελεγκτές; Ποια είναι τα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα δημοσιονομικών ελέγχων;
Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εφαρμογή του αυτόματου πληροφοριακού συστήματος ελέγχου των δαπανών του Δημοσίου; Για ποιο λόγο παρατηρούνται καθυστερήσεις και πότε θα είναι έτοιμο;
Ποιο είναι το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και προς ποιους;

Σχόλιο Παραπολιτικής: Να και μια ουσιαστική ερώτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ, αν και νομίζω ότι πρόκειται για προσωπική πρωτοβουλία του Δημήτρη Παπαδημούλη, του ανθρώπου που αυτοκτόνησε πολιτικά παραμένοντας στο (από)κόμμα του Τσίπρα.