"Το σύμπλεγμα της ‘συμπρωτεύουσας’δεν έχει αποδώσει τίποτα στην πόλη της Θεσσαλονίκης"

26.9.11

Παραθέτω ολόκληρη την τοποθέτηση του δήμαρχου Θεσσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη στο δημοτικό συμβούλιο για τη ΔΕΘ:

Για μια ακόμη φορά τα εγκαίνια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης - και τονίζω τη λέξη ∆ιεθνής - παρήγαγαν ένα αυστηρά εσωτερικό πολιτικό γεγονός - και τονίζω τη λέξη εσωτερικό - την αντιπαράθεση δηλαδή διαφόρων ομάδων με την πολιτική ηγεσία της χώρας. Τα φετινά εγκαίνια, όπως και τα περσινά και όπως τα εγκαίνια της ∆ΕΘ εδώ και μια δεκαετία, ούτε προώθησαν τα συμφέροντα της ∆ΕΘ και της εκθεσιακής της δραστηριότητας, ούτε τα συμφέροντα της πόλης της Θεσσαλονίκης, που φιλοξενεί τη ∆ΕΘ σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της πόλης.

Γιατί όμως επιμένουμε στην επανάληψη ενός προβλήματος, στη σύγκρουση δηλαδή δυσαρεστημένων κοινωνικών και άλλων ομάδων με την κεντρική διοίκηση, με την ευκαιρία των εγκαινίων της ∆ΕΘ, όταν γνωρίζουμε τη λύση του;

Σε αυτό το σημείο πρέπει και εμείς, ως Θεσσαλονικείς, να...


...αναλάβουμε το μέρος των ευθυνών που μας αναλογεί. Για δεκαετίες τώρα ανεχόμαστε ένα τελετουργικό που αποσκοπεί στο να δικαιώσει τον τίτλο της πόλης μας ως ‘συμπρωτεύουσας’ υπό το άγχος ότι αν πάψει να υφίσταται, θα μείνουμε πια απολύτως ξεκρέμαστοι. Το τελετουργικό αυτό συμπεριλαμβάνει τόσο το θέμα του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, αυτό το πάντα αδειανό πουκάμισο, όσο και την εξαγγελία βασικών παραμέτρων της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, και των προτάσεων ή επικρίσεων της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης, από το βήμα της ∆ΕΘ.
Το σύμπλεγμα της ‘συμπρωτεύουσας’ όμως, στην καλύτερη περίπτωση, δεν έχει αποδώσει τίποτα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στη χειρότερη, έχει αποπροσανατολίσει τη συζήτηση για τις παραμέτρους εκείνες που πραγματικά θα βοηθούσαν τη Θεσσαλονίκη. Το θέμα δεν είναι πώς η Θεσσαλονίκη θα διαχειριστεί ένα άνευ σημασίας συμ-πρωτευουσιάνικο τελετουργικό, ένα simulacrum της κεντρικής διοίκησης. Το θέμα είναι πως θα πετύχει ως πόλη να ευημερήσει λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους της και της γεωγραφικής της θέσης.
Το πώς θα ευημερήσει η Θεσσαλονίκη είναι ένα σύνθετο θέμα, που σαφώς εμπλέκει την κεντρική διοίκηση της χώρας, δεν αντιμετωπίζεται όμως με την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, της κυβερνητικής και της αντιπολίτευσης, μια φορά τον χρόνο, μια βδομάδα του Σεπτεμβρίου. Είναι ένα θέμα που περιλαμβάνει ενδεικτικά (1) τις αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών στους τομείς της ρύθμισης του αστικού χώρου, (2) την ποιότητα της παιδείας που παρέχεται στην πόλη μας σε όλα τα επίπεδα, (3) τις επιδόσεις σημαντικών ∆ΕΚΟ, όπως του ΟΛΘ και του ΟΣΕ, (4) τις υποδομές της πόλης, (5) τις περιφερειακές εξελίξεις όσο και τις διμερείς σχέσεις της χώρας μας με τις αυτές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τις οποίες συναλλάσσεται η πόλη μας και η επιχειρηματική της κοινότητα.
Άρα, το ζητούμενο δεν είναι πώς ‘θα το παίξουμε πρωτεύουσα’ μια βδομάδα τον χρόνο. Το ζητούμενο είναι πώς όλο τον χρόνο, κάθε χρόνο, θα αναδείξουμε τον διακριτό χαρακτήρα της πόλης μας, πώς θα εδραιώσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και πώς θα αποκτήσουμε νέα πλεονεκτήματα στον ελλαδικό, περιφερειακό και διεθνή χώρο. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και όταν πράξουμε κάτι τέτοιο, θα διαπιστώσουμε ότι η πόλη μας θα αποκτήσει τη σημασία της και θα αποτελέσει αντικείμενο προσοχής όχι μόνο από την πολιτική ηγεσία της χώρας, όχι μόνο από την υπόλοιπη χώρα αλλά και σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
∆εν σημαίνει κάτι τέτοιο ότι δεν θα είμαστε σε μια διαρκή επαφή, διάλογο και διαπραγμάτευση με την κεντρική διοίκηση που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσά μας, και όλων των Ελλήνων, στην Αθήνα. Σημαίνει, όμως, ότι επιζητούμε για την πόλη μας την ξεχωριστή πορεία που της αξίζει και όχι την παραπλανητική επίφαση μιας κεντρικής εξουσίας που δεν ασκεί.
Τι προτείνω; Προτείνω από τον επόμενο χρόνο, και στα επόμενα χρόνια, η πολιτική ηγεσία της χώρας να αποφύγει τις προγραμματικές οικονομικές εξαγγελίες καθώς και τις προγραμματικές συνεντεύξεις τύπου στην ∆ΕΘ.
Εξυπακούεται ότι ο πρωθυπουργός της χώρας και άλλες προσωπικότητες της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τις 365 μέρες του χρόνου, ακόμη περισσότερο δε στα εγκαίνια της ∆ΕΘ. Αλλά να συμμετάσχουν στα εγκαίνια εξυπηρετώντας τον ρόλο της ∆ΕΘ, ως ενός εμπορικού γεγονότος συνδεδεμένου με τη διεθνή οικονομική δράση και την επιχειρηματικότητα της χώρας μας. Φέτος, π.χ., που ήταν τιμώμενη χώρα της ∆ΕΘ η Σερβία, κάλλιστα ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός ανάπτυξης θα μπορούσε να μιλήσει για την εξέλιξη των διμερών μας σχέσεων με τη Σερβία και να δεξιωνόταν τη σερβική πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία αξιοποιώντας έτσι τη ∆ΕΘ προς όφελος της οικονομικής διπλωματίας της χώρας.
Όσο για τις γενικότερες κατευθύνσεις της πολιτικής, το καταλληλότερο βήμα παρουσίασης, διαλόγου και πολιτικής αντιπαράθεσης είναι η Βουλή των Ελλήνων και όχι το συνεδριακό κέντρο μιας ανώνυμης εταιρείας, έστω υπό την ιδιοκτησία του Ελληνικού ∆ημοσίου, που ασκεί εκθεσιακές δραστηριότητες – όπως και για τις γενικότερες κατευθύνσεις του ∆ήμου Θεσσαλονίκης το καταλληλότερο βήμα είναι το ∆ημοτικό Συμβούλιο και όχι κάποια αίθουσα συνεδριάσεων ενός εκ των νομικών προσώπων του ∆ήμου μας. Και η Βουλή των Ελλήνων αντιπροσωπεύει όλους τους πολίτες αυτής της χώρας και σίγουρα όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.