Παράξενο bonus στο ΤΤ υπό τη μορφή εθελουσίας

30.9.11

Ποσό άνω των 150.000 ευρώ ανά εργαζόμενο προβλέπει πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου το οποίο ενέκρινε κατά πλειοψηφία το διοικητικό συμβούλιο του Τ.Τ. στις 30 Αυγούστου. Το πρόγραμμα, το οποίο αφορά περιορισμένο αριθμό εργαζομένων, ναι μεν έχει "παγώσει", ωστόσο παραμένει σε ισχύ αφού το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας δεν έχει πάρει πίσω την απόφασή του.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεση το Capital.gr το πρόγραμμα αφορά  μετρητά, σε δύο δόσεις σύμφωνα με την απόφαση 192 του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 30/08/2011.


Η συνέχεια εδώ.