Ο Νίκος Αλιβιζάτος επικεφαλής της Επιτροπής για τα δημόσια ΜΜΕ

11.10.11

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αναδιοργάνωση της ΕΡΤ Α.Ε. και τον αναπροσδιορισμό του ρόλου των δημόσιων Μέσων Ενημέρωσης, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, Ηλία Μόσιαλου,  συγκροτείται επιτροπή προσωπικοτήτων για τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων και ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων για τεχνική υποστήριξη της επιτροπής. Τα μέλη τους δεν θα είναι αμειβόμενα.

Συγκεκριμένα, συγκροτείται Ανεξάρτητη Ειδική Επιτροπή για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των Δημόσιων ΜΜΕ, την οποία αποτελούν οι:  Νίκος Αλιβιζάτος, Πρόεδρος της Επιτροπής, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Ιωάννου, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σταυρούλα ......Κτιστάκη, Αν.  Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θράκης, Αλέξανδρος Οικονόμου, Διδάκτωρ Νομικής, Ειδικός Επιστήμων στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, Μαρίνα Ρήγου, Διδάσκουσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γιάννης Τασόπουλος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών, και Αθανάσιος Τσεβάς, Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Επιτροπή δεν θα ασχοληθεί με διαχειριστικά και οργανωτικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που άπτονται της εργασιακής εφεδρείας, αλλά με την κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία ενός  σύγχρονου μοντέλου διακυβέρνησης και τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΕΡΤ ΑΕ. Ειδικότερα, θα έχει ως ρόλο να προσδιορίσει το προφίλ, τις αρμοδιότητες, τη σύνθεση και τον τρόπο επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να καθορίσει τους τρόπους αξιοκρατικής επιλογής των Γενικών Διευθυντών και να εξετάσει τη σκοπιμότητα σύστασης Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο θα μπορεί να έχει ευρύτερο συμβουλευτικό ρόλο αναφορικά με την εφαρμογή της στρατηγικής και τη λογοδοσία της ΕΡΤ. Επιπλέον, η Ειδική Επιτροπή θα προσδιορίσει τα συστατικά στοιχεία του ρόλου της Δημόσιας Τηλεόρασης και ευρύτερα των Δημόσιων ΜΜΕ, όπως είναι η αποστολή των Δημόσιων ΜΜΕ, τα όρια της Δημόσιας Τηλεόρασης σε σχέση με την Ιδιωτική Τηλεόραση, η μορφή διακυβέρνησης των Δημόσιων ΜΜΕ, οι τρόποι διασφάλισης της ανεξαρτησίας στην είδηση και της αποκομματικοποίησης των Δημόσιων ΜΜΕ, καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση του ανταποδοτικού τέλους επ’ ωφελεία του πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη της και τις παραμέτρους του ευρωπαϊκού δικαίου, μεταξύ των οποίων και τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Επίσης, συγκροτείται  Συμβουλευτική Ομάδα Διεθνών Εμπειρογνωμόνων που θα παράσχει τεχνική υποστήριξη στην Ανεξάρτητη Ειδική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται παρακάτω ειδικούς εμπειρογνώμονες: Jimmy Ahlstrand, Διευθυντής στρατηγικής της Δημόσιας Σουηδικής Τηλεόρασης SVT, Δρ Emil Kettering, Αντιπρόεδρος του Δημόσιου Γερμανικού Καναλιού ZDF, Yves Rolland, Γενικός Γραμματέας του ΔΣ της Δημόσιας Γαλλικής Τηλεόρασης FT, και Wilf White, Επικεφαλής Εξωτερικών Υποθέσεων του Βρετανικού Ραδιοτηλεοπτικού Οργανισμού BBC.