Σφοδρή επίθεση Ραγκούση σε ΝΔ και Πάκη (video)

1.10.11


Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τις δηλώσεις του εκπροσώπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Προκόπη Παυλόπουλου, στο χθεσινό βραδινό δελτίο ειδήσεων του MEGA, ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Γ. Ν. Ραγκούσης, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση : 

Αντί άλλης απάντησης προς τις αναφορές της αξιωματικής αντιπολίτευσης αρκεί να επισημάνουμε τις διαπιστώσεις του ΑΣΕΠ που επισήμως έχουν περιληφθεί στις ετήσιες εκθέσεις της ανεξάρτητης αρχής  για το έτος 2008 (ημερομηνία δημοσίευσης 17 Μαίου 2009), για το έτος 2009 (ημερομηνία δημοσίευσης 18 Μαίου 2010) και για το  έτος 2010 (ημερομηνία δημοσίευσης  27 Ιουλίου 2011).

Το ΑΣΕΠ στην ετήσια έκθεσή του για το 2008, μεταξύ άλλων, διαπίστωνε :
-       «…συνέχιση της κάλυψης θέσεων του δημόσιου τομέα με διαδικασίες εκτός ελέγχου του ΑΣΕΠ…»
-       «…χρήση –ή, ορθότερα, κατάχρηση– της σύναψης συμβάσεων ανάθεσης έργου, που στην ουσία είναι ψευδώνυμες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, (με τις οποίες) παρακάμπτεται και καταστρατηγείται το σύστημα προσλήψεων…»
-       «…διογκούμενη φαλκίδευση...


...του συστήματος προσλήψεων και επαπειλούμενη επαναφορά τού καθεστώτος πελατειακών σχέσεων…»
-       «…υποψήφιοι… μπορούν να προσέλθουν με εξασφαλισμένη σχεδόν την επιτυχία τους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ λόγω της αδυναμίας των λοιπών να τους συναγωνισθούν σε μόρια τα οποία εκείνοι απέκτησαν με την ανάθεση σε αυτούς δήθεν έργου ή λόγω της συμμετοχής τους σε προγράμματα STAGE, διαδικασίες δηλαδή οι οποίες δεν ελέγχονται από το ΑΣΕΠ…»
-       «…Παραβιάζεται η αρχή της ισότητας έναντι των υποψηφίων εκείνων που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνονται με συμβάσεις έργου ή να μετέχουν σε προγράμματα STAGE, όπου η επιλογή γίνεται εκτός διαδικασιών του ΑΣΕΠ…»

Αντίθετα, το ΑΣΕΠ στην ετήσια έκθεση του 2009, διαπίστωνε :
-       «…Όσον αφορά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2009, η πλέον σημαντική ήταν η ψήφιση στην εκπνοή του έτους του θεμελιώδους νόμου 3812/2009, με τον οποίο επήλθαν σημαντικές αλλαγές τόσο στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ανεξάρτητης αρχής όσο και στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων στο δημόσιο τομέα…»


Το ΑΣΕΠ στην ετήσια έκθεση του 2010, διαπιστώνει :
-       Το έτος 2010 αποτέλεσε σταθμό στην πορεία του ΑΣΕΠ υπό την έννοια ότι υπήρξε το πρώτο έτος εφαρμογής του θεμελιώδους Ν. 3812/2009, ο οποίος ψηφίστηκε στην εκπνοή του προηγούμενου έτους (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009). Ο θεμελιώδης αυτός νόμος διαφοροποίησε σημαντικά τα δεδομένα στο χώρο των προσλήψεων καθώς, ενσωματώνοντας μια σειρά από ρυθμίσεις που είχαν προταθεί επανειλημμένα από το ΑΣΕΠ, αποκατέστησε την αποτελεσματικότητα του ρόλου του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις του δημόσιου τομέα όπως την είχε εννοήσει ο Ν. 2190/1994 (νόμος Πεπονή), και την εννοεί και το άρθρο 103 παρ. 7 του Συντάγματος, φιλοσοφία του οποίου ήταν η δημιουργία μίας ανεξάρτητης αρχής επιφορτισμένης με την ευθύνη της εφαρμογής, απ’ αρχής μέχρι τέλους, ενός αμερόληπτου και αξιοκρατικού συστήματος προσλήψεων...»

-       «…επιπλέον, το 2010 σηματοδότησε μια εξίσου θεμελιώδους σημασίας επέκταση των αρμοδιοτήτων της ανεξάρτητης αρχής, με την καθοριστική συμμετοχή μελών του ΑΣΕΠ στο συσταθέν με το Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/29.3.2010) Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) και την ανάθεση στο ΑΣΕΠ όλης της ευθύνης για τη διενέργεια της γραπτής εξέτασης που προβλέπει ως βαθμολογούμενο κριτήριο το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων…”

-       “…επίσης οριστικά αντιμετωπίζεται και το ζήτημα των εξαιρέσεων από το σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ που εισάγονταν με διατάξεις νόμου οι οποίες εξουσιοδοτούσαν υπουργούς ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα να καθορίζουν ειδικά κριτήρια και διαδικασίες επιλογής ή ακόμη και να περιορίζουν το ΑΣΕΠ σε έναν τυπικό έλεγχο «νομιμότητας», προκειμένου να αποφεύγουν τον πλήρη και ουσιαστικό έλεγχό του κατά τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων συγκεκριμένων υπηρεσιών…»

-       “….αποκατέστησε την αρχή της ισότητας όλων των υποψηφίων που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, καθόσον κρίθηκε άδικη η πρόταξη εκείνων που έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνονται με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση στους φορείς του δημόσιου τομέα...”


Τα παραπάνω είναι αποκαλυπτικά για τους νόμους που αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του κ. Α. Σαμαρά να καταψηφίσει. Υπενθυμίζουμε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση (όπως και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης) καταψήφισε το Ν. 3812/2009 για την υπαγωγή όλων των προσλήψεων στο ΑΣΕΠ, αλλά και αποχώρησε από την ψηφοφορία του Ν. 3839/2010 στη Βουλή για τη σύσταση του ΕΙΣΕΠ για τις προαγωγές. Καταψήφισε δηλαδή και τους δυο νόμους της απόλυτης διαφάνειας και αξιοκρατίας στις προσλήψεις και τις προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων.

Η χθεσινή τοποθέτηση Πάκη στο δελτίο του Mega: