Πώς θα έρθει η ανάπτυξη χωρίς τη Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων;

10.1.12

Διαβάζω ότι το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπ.Οικονομικών -εκτός των άλλων- περιλαμβάνει διατάξεις με τις οποίες:


Τίθενται σε εκκαθάριση οι θυγατρικές της ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛΚΑ ΑΕ), «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), «ΕΛΚΕ,Ε Κέντρο Τεχνολογίας & Σχεδιασμού, Ανώνυμος Εταιρία» και οι θυγατρικές αυτής "Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας Ε.Π.Ε." (ΕΞΥΠΠ ΕΛ.ΚΕ.,Ε.) και το "Κέντρο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΛΚΕ,Ε Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης" (ΚΕΚ-ΕΛΚΕ,Ε Ε.Π.Ε.), καθώς και η «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ».Η εκκαθάριση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός εξαμήνου. 

Σας ρωτώ: Πώς θα έρθει η ανάπτυξη, πώς θα σωθεί η χώρα όταν καταργούνται φοβερά χρήσιμες κρατικές δομές όπως η Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων Χανίων; Έχουμε τρελαθεί;

Ο θεσμός των θερμοκοιτίδων θα...


...έπρεπε να στηριχθεί με 100.000 νέες προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων σε Κρατικά Μαιευτήρια Νέων Επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα οι οποίες και θα βοηθούσαν τις τωρινές...μαίες επιχειρηματικότητας να φέρουν την ανάπτυξη.

Που είναι η Αριστερά να διαμαρτυρηθεί; Που είναι οι Αγανακτισμένοι να γεμίσουν τις πλατείες; Γιατί δεν ξεσηκώνονται οι Κρητικοί; Γιατί δεν υψώνεται ένα πανό "Σβήνει η ελπίδα χωρίς θερμοκοιτίδα";

Κάντε κάτι γιατί ετοιμάζομαι να αυτοπυρποληθώ.