Κοινές μετοχές χωρίς ψήφο και χρηματοδοτικά εργαλεία

7.2.12

Η έκδοση κοινών μετοχών, άνευ δικαιώματος ψήφου για μια ορισμένη χρονική περίοδο και ο συνδυασμός χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελούν τις δύο βασικές προτάσεις για την αναχρηματοδότηση των εμπορικών τραπεζών. Η κυβέρνηση έχει προτείνει το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών να καλυφθεί με την έκδοση κοινών μετοχών, που για διάστημα από τρία έως πέντε χρόνια δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Στο τέλος της περιόδου, οι ιδιώτες μέτοχοι θα έχουν δικαίωμα να τις επαναγοράσουν, ωστόσο αν δεν μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα κεφάλαια, οι μετοχές θα αποκτούν πλήρη δικαιώματα και η τράπεζα θα περνάει στον έλεγχο του δημόσιου τομέα. Η Κομισιόν έχει προτείνει...


...συνδυασμό εργαλείων, όπως κοινές μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου και ομόλογα μετατρέψιμα σε μετοχές.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της τρόικας, οι απώλειες των τραπεζών λόγω της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων θα πρέπει να τύχουν ευνοϊκότερης αντιμετώπισης, καθώς η ευθύνη για τη ζημία βαραίνει το ελληνικό Δημόσιο και την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και όχι λανθασμένες επιχειρηματικές αποφάσεις των διοικήσεων. Στελέχη τραπεζών υπογραμμίζουν ότι η κρατική βοήθεια θα χρησιμοποιηθεί μόνο για το σκέλος των απωλειών από το PSI+, ενώ η κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που δημιουργούνται από την επιδείνωση της ποιότητας δανείων –όπως προσδιορίστηκαν από την BlackRock– θα γίνει αποκλειστικά με ενέργειες της κάθε τράπεζας (αύξηση κεφαλαίων από τους παλαιούς μετόχους, πώληση περιουσιακών στοιχείων κ.ά.). Οπως εκτιμούν, το σύνολο των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν δεν θα ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ.

To σχετικό ρεπορτάζ της Καθημερινής εδώ.