Τη μείωση στο ήμισυ της κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων προτείνει η ΔΗΜΑΡ

8.2.12

Τις προτάσεις της για το πολιτικό χρήμα κατέθεσε σήμερα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η Δημοκρατική Αριστερά. Ολόκληρο το κείμενο των θέσεων έχει ως εξής:

Η διαφάνεια και μορφές ελέγχου του πολιτικού συστήματος είναι δημοκρατικά αναγκαία. Είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση εφαρμογή της πολιτικής που επιδιώκει την αναβάθμιση της δημοκρατίας και την ανάπτυξη του κοινωνικού ελέγχου στην ασκούμενη πολιτική, καθώς και...


...ρυθμίσεις που θα προωθούν επί της ουσίας τον εκδημοκρατισμό του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ καταθέτει με το παρόν υπόμνημα τις προτάσεις της για το πολιτικό χρήμα.

Χρηματοδότηση

Μείωση στο ήμισυ της κρατικής επιχορήγησης των κομμάτων

Πρόσβαση στην κρατική επιχορήγηση έχουν όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται σε εκλογές, ανεξάρτητα από το εάν καταφέρνουν να εκλέξουν βουλευτές με την προϋπόθεση ότι οι λίστες τους λαμβάνουν ποσοστό 0,5%. Διάλυση ή απαγόρευση ενός κόμματος συνεπάγεται διακοπή της χρηματοδότησης.
Επιπλέον των απαγορεύσεων περί χρηματοδότησης του άρθρου 7 του Ν.3023/2002 πρέπει να απαγορεύονται επίσης:
-Η χρηματοδότηση κομμάτων από επιχειρήσεις εντός ή εκτός Ελλάδας, καθώς και εξωχώριες
-Η συμμετοχή πολιτικών κομμάτων στο εταιρικό κεφάλαιο επιχειρήσεων. Εξαίρεση αποτελεί η συμμετοχή σε ΝΠΙΔ, που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διάδοση ιδεών και πολιτικών απόψεων και αμιγώς δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εκδόσεων ή των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, υπό την προϋπόθεση ότι τα κόμματα κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου. Οι ισολογισμοί των επιχειρήσεων αυτών ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές και δημοσιοποιούνται.
- Οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και του ελληνικού δημοσίου, πλην των προβλεπομένων επιχορηγήσεων.

Έλεγχος - λογοδοσία κομμάτων


Εφαρμόζεται πλήρως το εθνικό λογιστικό σχέδιο για λόγους διαφάνειας και πραγματικής απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης των κομμάτων. Παράλληλα, είναι επιβεβλημένη η ενίσχυση της υποδομής και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 21 του Ν.3023/2002. Στην Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να συμμετέχουν κατά πλειοψηφία δικαστικοί (απαιτείται τροποποίηση του εν λόγω άρθρου).

Όλα τα κόμματα, είτε δικαιούνται χρηματοδότησης, είτε όχι, υποχρεούνται από το νόμο να γνωστοποιούν τις πηγές και τη χρήση των οικονομικών πόρων, καθώς και το ύψος της περιουσίας τους, μέσα από μια ετήσια έκθεση οικονομικής κατάστασης, στην οποία καταγράφονται όλα τα οικονομικά στοιχεία του κόμματος. Κάθε κόμμα παραδίδει στην Επιτροπή Ελέγχου την έκθεση. Η υπηρεσία ελέγχει όλα τα στοιχεία, επιβεβαιώνει ότι τα έχει ελέγξει και εν συνεχεία τα υποβάλλει στον πρόεδρο της Βουλής, ο οποίος δημοσιοποιεί την έκθεση σε ειδικό έντυπο.
Αν διαπιστωθεί ότι τα κόμματα έλαβαν περισσότερα χρήματα από λάθος υπολογισμούς, η διαφορά επιστρέφεται αμέσως.

Εάν με υπαιτιότητα ενός κόμματος διαπιστωθεί η υποβολή ανακριβών οικονομικών στοιχείων, το κόμμα είναι υποχρεωμένο να καταβάλει το διπλάσιο ποσό για κάθε ανακριβές οικονομικό στοιχείο.
Θεωρείται κακουργηματική πράξη ποινικά κολάσιμη η εσκεμμένη απόκρυψη πηγών και των δαπανών των κομματικών οικονομικών μέσων ή της κομματικής περιουσίας και η κατάθεση ψευδών στοιχείων των εισοδημάτων ή της περιουσίας του κόμματος.

Βουλευτικές αποζημιώσεις - Έλεγχοι


-Περαιτέρω δραστική μείωση της βουλευτικής αποζημίωσης. Κατάργηση της αποζημίωσης για συμμετοχή στις επιτροπές της Βουλής. Κατάργηση της βουλευτικής σύνταξης. Μείωση του προσωπικού(αποσπασμένων- μετακλητών), των εν γένει λειτουργικών εξόδων, δημοσιοποίηση όλων των πράξεων και πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά τους.
-Ουσιαστικοποίηση και αυστηροποίηση του «πόθεν έσχες» των βουλευτών, των συγγενικών τους προσώπων, των υπαλλήλων τους, με έμφαση στο «πόθεν».
-Αναδρομικός έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων όσων διετέλεσαν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές από το 1981 μέχρι σήμερα.
-Έλεγχος όλων των μεταβιβάσεων ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν προς συζύγους και συγγενείς των βουλευτών.