Έντονο ενδιαφέρον για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ

31.3.12

Από το ΒΗΜΑ:

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η φάση της προεπιλογής υποψηφίων επενδυτών για την αποκρατικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ΔΕΠΑ με μεγάλη συμμετοχή 17 ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η ρωσική Gasprom, τρείς ιταλικές και τρείς ισπανικές εταιρίες, μια τσέχικη και από ελληνικής πλευράς η Μotor Oil μαζί με τον Όμιλο Μυτιληναίου. Ενδιαφέρον υπήρξε και από Ιαπωνία και Αυστραλία.

Η ΔΕΠΑ ανήκει κατά 65% στο Ελληνικό Δημόσιο και...

...κατά 35% στην εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. Η κυβέρνηση, με την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων της 15ης Φεβρουαρίου, αποφάσισε να προβεί στην πώληση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στον Όμιλο ΔΕΠΑ, με εξαίρεση ποσοστό συμμετοχής 34% στον ΔΕΣΦΑ το οποίο θα παραμείνει υπό τον κρατικό έλεγχο.

Ο Ομιλος ΔΕΠΑ δραστηριοποιείται μέσω της μητρικής εταιρίας ΔΕΠΑ Α.Ε. στη χονδρική πώληση, εμπορία και προμήθεια φυσικού αερίου σε μεγάλους πελάτες. Μέσω του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ο Όμιλος ΔΕΠΑ έχει την ιδιοκτησία και διαχείριση του εγχώριου δικτύου μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης καθώς και των εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης υγρού φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Μέσω της συμμετοχής, με ποσοστό 51%, στις εταιρείες διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου (ΕΠΑ), ο Όμιλος ΔΕΠΑ έχει παρουσία στον τομέα της διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου σε οικιακούς πελάτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τέλος, ο Όμιλος ΔΕΠΑ συμμετέχει εν δυνάμει σε σημαντικά διεθνή έργα διασύνδεσης, όπως ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (IGI), ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB) και ο αγωγός SouthStream.

Σχετικά με το θέμα, ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την ολοκληρώση της φάσης της προ-επιλογής υποψηφίων επενδυτών για την αποκρατικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ΔΕΠΑ μπαίνει σε φάση ουσιαστικής υλοποίησης μία ακόμη σημαντική διαρθρωτική αλλαγή που αφορά στην αγορά Ενέργειας αλλά και στην προσέλκυση σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων για στην ανάπτυξη και τη αύξηση της απασχόλησης.

Η μεγάλη συμμετοχή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων από ολόκληρο τον πλανήτη στη διαγωνιστική διαδικασία δείχνει ότι η προσπάθεια της Ελλάδας για την ανάταξη της οικονομίας της αναγνωρίζεται. Η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποκαθίσταται σταδιακά, γι' αυτό και βλέπουμε το ενδιαφέρον τόσο των κυβερνήσεων όσο και των ιδιωτών για την χώρα μας να επανέρχεται».