Δώρο Μπαμπινιώτη στους γόνους εύπορων πολύτεκνων οικογενειών

10.4.12

Δίχως ντροπή συνεχίζει το καταστροφικό του πέρασμα από την Παιδεία ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης.

Συγκεκριμένα, σε τροπολογία που κατέθεσε το Υπ.Παιδείας ορίζεται ότι:

«Προσδιορίζεται κατ' αρχάς ρητά ότι από τη στιγμή που θα κτηθεί κατά νόμο η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα και με την σχετική πρόβλεψη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 ν. 3454/2006». Ακόμη:

- Στην περίπτωση των τριτέκνων απαλείφεται το ηλικιακό όριο του 26ου έτους που είχε προβλεφθεί, προκειμένου να υπαχθούν στην...


 ...ειδική κατηγορία οι υποψήφιοι. Έτσι, οι υποψήφιοι θα υπάγονται πλέον στην ειδική κατηγορία ανεξαρτήτως της ηλικίας των τριών τέκνων της πολυμελούς οικογένειας.

- Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αδελφούς που ήδη φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θέλουν να φοιτήσουν σε ομοταγές τμήμα της ίδιας πόλης, διευκρινίζεται ότι για την υπαγωγή στην εν λόγω ειδική κατηγορία εισακτέων θα πρέπει ο αδελφός ή η αδελφή του υποψηφίου να είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών και να μην είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

- Προστίθεται ως ειδική κατηγορία κοινωνικών κριτηρίων εκείνη των πολυδύμων τέκνων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος. Με τον τρόπο αυτόν αποκαθίσταται η ίση μεταχείριση των διδύμων, τριδύμων κ.λπ. υποψηφίων με εκείνους που έχουν αδελφούς ήδη φοιτούντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

- Απαλείφεται η προϋπόθεση της κατοχής οικογενειακού εισοδήματος ορισμένου ύψους προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες. Όπως αναφέρεται στην τροπολογία «το εισοδηματικό όριο των 60.000 € (συν 10.000 € για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του δεύτερου), πέραν των ερμηνευτικών ζητημάτων που προκάλεσε όσον αφορά στον προσδιορισμό του οικογενειακού εισοδήματος, ήταν αρκούντως υψηλό ώστε δεν αποτέλεσε αποτελεσματικό μέσο περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών».

Θεωρώντας μας ηλίθιους, το Υπουργείο τονίζει ότι αφού το όριο των 60.000 ήταν χαμηλό, δεν θα υπάρχει κανένα όριο! Με λίγα λόγια, οι γόνοι πλουσίων πολυμελών οικογενειών θα απολαμβάνουν την ίδια προστασία με τις οικογένειες των πολυτέκνων που έχουν πραγματική ανάγκη.

Όταν μοιράζεις το ίδιο κομμάτι μιας πίτας στον πλούσιο και στο φτωχό, η διανομή είναι άδικη κι ανήθικη. Δεν πειράζει όμως. Οι εύποροι μαθητές του Αρσακείου (διευθυντής του οποίου ήταν/είναι ο κ.Μπαμπινιώτης) δεν θα στεναχωρηθούν και τόσο..