Τις πύλες του Κορυδαλλού ανοίγει η απάντηση της Τ.τ.Ε. στον ΕΔΟΕΑΠ

20.6.12

Από το euro2day.gr:
 
Συνταρακτική είναι η απαντητική επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος, προς την Διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ για το πώς συρρικνώθηκε το υπόλοιπο των διαθεσίμων του τελευταίου κατόπιν του κουρέματος των ελληνικών ομολόγων (γνωστού ως PSI).

Από το ερώτημα του ΕΔΟΕΑΠ αλλά και την απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος, προκύπτει ότι οι αναλήψεις τις οποίες ζητούσε να κάνει ο ΕΔΟΕΑΠ γίνονταν με ρευστοποίηση των στοιχείων ενεργητικού του «Κοινού Κεφαλαίου» στο οποίο υποχρεωτικά επενδύονται τα διαθέσιμα των Οργανισμών...
 
...Δημοσίου Δικαίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Κατόπιν του «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων, το ενεργητικό του Κοινού Κεφαλαίου απαρτίζεται από «νέα» ομόλογα τα οποία δόθηκαν σε αντικατάσταση των παλαιότερων και τα οποία διαπραγματεύονταν και διαπραγματεύονται σε πολύ χαμηλότερη αξία από την ονομαστική τους.

Έτσι, πρακτικά η διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ ζητώντας να κάνει αναλήψεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ, (25 εκατ.) πρακτικά «κλείδωσε» άμεσα τη δυνητική ζημία από την αποτίμηση των ομολόγων.

Τα ερώτημα που προκύπτουν πλέον για τη διοίκηση του ΕΔΟΕΑΠ είναι α) αν γνώριζε το μηχανισμό με τον οποίο γίνονται οι αναλήψεις από το «Κοινό Κεφάλαιο» και γενικότερα τις διατάξεις που το διέπουν και β) αν διέθετε άλλη εναλλακτική προκειμένου να εξυπηρετήσει τις «πάγιες και τακτικές ανάγκες» που επικαλέστηκε ο Οργανισμός για να προχωρήσει σε αυτές τις αναλήψεις, ή υπήρχε άλλη λιγότερο ζημιογόνος εναλλακτική, προκειμένου να προστατευθεί η αξία αυτών των ομολόγων. 
 
Σχόλιο Παραπολιτικής: Για ξεσκονίστε μερικά κελιά στον Κορυδαλλό. Θα υπάρξουν...μεταφορές.