Θόδωρος Σκυλακάκης: Ορίστηκε συντονιστής στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου

17.9.12

Με απόφαση της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE), ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Θόδωρος Σκυλακάκης εξελέγη συντονιστής (Coordinator) της Ομάδας, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού (CONT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία είναι υπεύθυνη μεταξύ άλλων για την εξέταση των περιπτώσεων απάτης και ατασθαλιών κατά...


...την εκτέλεση των προϋπολογισμών της Ένωσης. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελέγχει την εφαρμογή του προϋπολογισμού τόσο από τα όργανα της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.), όσο και την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τα κράτη μέλη (ΕΣΠΑ, Κοινή Αγροτική Πολιτική κ.λπ.) και εποπτεύει την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Ως τακτικό μέλος της νεοσυσταθείσας Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκλήματα που σκοπό έχει την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οργανωμένου εγκλήματος, τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες και το ξέπλυμα χρήματος, ο ευρωβουλευτής Θ. Σκυλακάκης ανέλαβε επίσης να καταρτίσει ειδική έκθεση με θέμα «Τομείς συστημικής διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση των Κρατών Μελών και μέτρα για την καταπολέμηση των αρνητικών της επιπτώσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Η έκθεση αυτή θα αναλύσει κυρίως τις επιπτώσεις της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα των κρατών μελών στη δημοσιονομική και οικονομική πολιτική της Ένωσης, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη στην ανταγωνιστικότητα πολλών χωρών της Ένωσης, αποθαρρύνουν την προσέλευση επενδύσεων και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα ανάπτυξης (όπως συμβαίνει και στη χώρα μας).