Δράση: Σκάνδαλο η διαχρονική απόκρυψη του ελλείματος που μας οδήγησε στη χρεοκοπία

23.1.13

Σε σχέση με την δίωξη του κ. Γεωργίου, η Δράση εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το πραγματικό σκάνδαλο στην υπόθεση δεν είναι το πώς μετρήθηκε το έλλειμμα του 2009, αλλά το γεγονός ότι από προϋπολογισμό που προέβλεπε έλλειμμα 2%, φτάσαμε να έχουμε πραγματικό έλλειμμα 15,6%. Κι αυτό προστίθεται στο διαχρονικό σκάνδαλο των ελλειμμάτων τα οποία από το 2000 μέχρι το 2008 εμφανίζονταν -στον αρχικό απολογισμό που κατέθετε η εκάστοτε κυβέρνηση στη Eurostat- να είναι κατά μέσο......όρο 2,7% του ΑΕΠ και τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν 6,2%. Απεκρύπτετο δηλαδή έλλειμμα υπερδιπλάσιο του ορίου του Μάαστριχτ και από την Eurostat και από τον ελληνικό λαό, για να συνεχιστεί η κρατική σπατάλη και να μην θιγούν τα πελατειακά συμφέροντα. Απόκρυψη που οδήγησε τελικά στη χρεοκοπία.

Η δίωξη του κ. Γεωργίου ανοίγει διεθνώς και πάλι το θέμα των «ελληνικών στατιστικών», με τον χειρότερο δυνατό τρόπο και τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Σε κάθε περίπτωση αν υπάρξει διερεύνηση του θέματος του ελλείμματος αυτή δεν μπορεί να αγνοεί το πραγματικό διαχρονικό σκάνδαλο, το οποίο αν έγκαιρα είχε διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές η χώρα θα είχε αποφύγει και το μνημόνιο και τη χρεοκοπία.

Σχόλιο Παραπολιτικής: Απλές, ιστορικά δίκαιες κι ακριβείς κουβέντες. Όαση στην έρημο της μπούρδας.