Πρόστιμο 50,6 εκατ. ευρώ στη Vodafone για το σκάνδαλο των υποκλοπών

7.1.13

Παραθέτω σημερινή ανακοίνωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτων των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ):

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) επέβαλε πρόστιμο 50,6 εκατ. ευρώ στην εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ εξετάζοντας εκ νέου την υπόθεση των υποκλοπών. Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των...


...παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, τη διάρκειά τους και τα αποτελέσματα που είχαν, τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικότερα την αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του ομίλου στον οποίον ανήκει, καταλόγισε στη VODAFONE με την υπ’ αριθμόν 1/2013 απόφασή της το παραπάνω πρόστιμο για το σύνολο των παραβάσεων

Σχόλιο Παραπολιτικής: Το πρόστιμο επιβάλλεται ουσιαστικά για 2η φορά, καθώς το προηγούμενο είχε ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας (εδώ).