Κομισιόν: Η Κύπρος δεν δέχθηκε εναλλακτικό σενάριο για τις καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ

20.3.13


«Οι κυπριακές αρχές πρέπει να παρουσιάσουν ένα εναλλακτικό σενάριο, το οποίο θα σέβεται το κριτήριο της βιωσιμότητας του χρέους και τις συναφείς χρηματοδοτικές παραμέτρους», αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι έκανε, ό,τι ήταν δυνατό, για να βοηθήσει την Κύπρο και να βρεθεί λύση, ωστόσο προσθέτει ότι οι αποφάσεις......λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης και καμία απόφαση δε μπορεί να ληφθεί χωρίς τη συνεργασία τους, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου.

Αναφέρεται, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης και συνεχίζει τις επαφές της με την Κύπρο, με τα άλλα κράτη μέλη της ευρωζώνης, με τα ευρωπαϊκά όργανα και με το ΔΝΤ.

Αναφορικά με την επιβολή εφάπαξ εισφοράς σε καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι στο Eurogroup και πριν την ψηφοφορία στην Κυπριακή Βουλή, είχε καταστήσει σαφές ότι μια εναλλακτική λύση η οποία θα σέβεται τις χρηματοδοτικές παραμέτρους μπορεί να γίνει αποδεκτή. Μια λύση, η οποία κατά προτίμηση δεν θα επέβαλε φορολόγηση σε καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ. «Ωστόσο, οι κυπριακές αρχές δεν δέχτηκαν αυτό το εναλλακτικό σενάριο», αναφέρει εκπρόσωπος διαβάζοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής.

Το πλήρες κείμενο στα αγγλικά:


Since the autumn of 2011, the possibility of assistance to Cyprus under a programme has been under discussion by the Cypriot authorities with the Commission. In July 2012, Cyprus formally asked for assistance under a programme. The need for assistance comes essentially from problems in the Cypriot banking sector which was unsustainably large for the size of the Cypriot economy. However, it was not possible to conclude negotiations on a programme with the previous Cypriot government.

Finally, last Saturday, in the Eurogroup, there was a unanimous agreement between the Member States including Cyprus on a programme that met the conditions fixed by the Member States, the ECB and the IMF, agreeing to lend EUR 10 bn to Cyprus. These conditions included reaching an acceptable level of debt sustainability and the corresponding financing parameters.

Whilst this programme did not in all its elements correspond to the Commission's proposals and preferences, the Commission felt the duty to support it since the alternatives put forward were both more risky and less supportive to Cyprus's economy.

This programme was not accepted by the Cypriot parliament.It is now for the Cypriot authorities to present an alternative scenario respecting the debt sustainability criteria and corresponding financing parameters.

The Commission has done its utmost to assist Cyprus and to work for a Constructive and managed solution. However, decisions are taken by the Member States and no decision can be taken without their cooperation including Cyprus itself. The Commission continues to stand ready to facilitate solutions and is continuing contacts with Cyprus, the other Member States in the Eurogroup, the EU institutions and the IMF.

Regarding the one off levy on deposits BELOW 100.000 €: The Commission made it clear in the Eurogroup BEFORE the vote in the Cypriot parliament, that an alternative solution respecting the financing parameters would be acceptable, preferably without a levy on deposits below 100.000 €. The Cypriot authorities did not accept such an alternative scenario.