Είσαι πρόεδρος οργανισμού; Το ΠΑΣΟΚ δεν σε θέλει! Είσαι μέλος Δ.Σ; Αλλάζει το πράγμα...

7.3.13

Παραθέτω την άτυπη ενημέρωση (non paper) του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ προς τα στελέχη του:


Πώς έχει η υπόθεση με το άρθρο 16 του Καταστατικού

1. Στις αρχές Φεβρουαρίου δόθηκε στην δημοσιότητα από την Επιτροπή Καταστατικού της ΚΟΕΣ το κείμενο με τις προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό του ΠΑΣΟΚ.

Μεταξύ των προτάσεων υπήρχε η πρόβλεψη ότι η συμμετοχή στελεχών......της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής «κατόπιν διορισμού στην Κυβέρνηση ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα», δεν μπορεί να υπερβαίνει το ¼ (25%) του συνόλου των μελών της.

Στο προηγούμενο Καταστατικό υπήρχε ανάλογη πρόβλεψη αλλά για το 1/3 (33%) των μελών. Άρα έγινε πρόταση ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥ. Το κείμενο αυτό συζητήθηκε στις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ, τέθηκε και σε δημόσιο διάλογο και γενικώς αντιμετωπίστηκε θετικά.
2. Στο Συνέδριο το Καταστατικό ψηφίστηκε στο σύνολό του.

Άρα σήμερα πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Καταστατικού.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή προβλέπει ότι:

«Στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ όσοι κατέχουν κατόπιν διορισμού θέση στην Κυβέρνηση ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν μπορεί να υπερβαίνουν  το ¼ του συνόλου των μελών.

Η διάταξη αυτή ενισχύει την ανεξαρτησία και αυτονομία της Κ.Π.Ε. από το Κράτος και επομένως είναι σε θετική κατεύθυνση.
3. Επιπρόσθετα, στην διάρκεια του Συνεδρίου προτάθηκε  να προστεθεί στο τέλος του άρθρου διάταξη με την οποία «Οι Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Οργανισμών και οι Γενικοί Γραμματείς δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή».

Το Συνέδριο με πολύ μεγάλη πλειοψηφία υιοθέτησε την εν λόγω προσθήκη.Αυτή εφαρμόστηκε άμεσα και στο σύνολό της.

Ως εκ τούτου κανένας Πρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος Κρατικού οργανισμού ή Γενικός Γραμματέας δεν ήταν υποψήφιος και κατά συνέπεια δεν είναι σήμερα μέλος  της Κ.Π.Ε. Αν διαπιστωθεί ότι κάποιο μέλος έθεσε υποψηφιότητα παρά το κώλυμα αυτό, θα αντικατασταθεί με απόφαση της ΕΚΑΠ.

Σχόλιο Παραπολιτικής: Μοιάζει απίθανο αλλά το ΠΑΣΟΚ επιτρέπει σε μέλη του Δ.Σ (που αμείβονται ανά παράσταση) να συμμετάσχουν στη νέα Κεντρική Επιτροπή του αλλά όχι στους προέδρους των ίδιων οργανισμών!

Το λογικό θα ήταν να αποκλειστούν φυσικά όλοι αλλά φαίνεται ότι η δύναμη που έχει αποκτήσει στο ΠΑΣΟΚ μια προσωπικότητα όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ιδιαίτερα μεγάλη κι αποτελεί ταυτόχρονα και δείκτη της κατάντιας του ιστορικού κόμματος...